Centrum protidrogových a poradenských služieb na EU v Bratislave (ďalej CPaPS na EU) poskytuje preventívno-výchovné, poradenské a odborno-servisné služby v oblasti prevencie drogových a iných závislostí pre študentov všetkých fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Sídlo CPaPS na EU je v budove Národohospodárskej fakulty na Katedre pedagogiky – 4. p., blok C, m. č. 4C25 a 4C30. V rámci CPaPS na EU pôsobí aj psychologická poradňa pre študentov (v čase uverejnenom na webe Katedry pedagogiky) v miestnosti 4C30. Psychologickú poradňu vedie PhDr. Zuzana Chmelárová, PhD..

 

Kontakty

ŠLOSÁR, Rudolf, prof. Ing., PhD.

ŠLOSÁR, Rudolf, prof. Ing., PhD.

professor

101009 - Department of Pedagogy Faculty of National Economy 4C.25 +421 2 6729 1449 rudolf.slosar@euba.sk

Coordinator of the Centre of Drugs Prevention and Counselling

CHMELÁROVÁ, Zuzana, PhDr., PhD.

CHMELÁROVÁ, Zuzana, PhDr., PhD.

assistant professor

101009 - Department of Pedagogy Faculty of National Economy 4C.30 +421 2 6729 1409 zuzana.chmelarova@euba.sk

psychological counseling - Centre of Drugs Prevention and Counselling