Sales Management/Managment de la Vente

L’un des rôles principaux de l’Université d’Economie de Bratislava dans le domaine de l’internationalisation de l’enseignement est la préparation de programmes d’études en langues étrangeres, particulierement en français. En accord avec cette stratégie de l’Université, un programme d’étude international universitaire sur « Le management de la vente » en français a été mis en place dans le cadre de l’enseignement en français a travers le Fonds Social Européen.

Depuis septembre 2009, le programme est ouvert aux étudiants francophones de l’Union Européenne et d ‘autres pays.

Plus d'informations

Čiastkové frankofónne štúdium

Čiastkové frankofónne štúdium je  určené pre študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave. Záujemcovia o štúdium môžu  študovať hneď od zápisu do 1. ročníka štúdia. Výučba  vybraných predmetov spoločného základu sa uskutočňuje vo francúzskom jazyku. Prednášajú profesori a pedagógovia Ekonomickej univerzity v Bratislave, Univerzity Lyon a Univerzity Cergy-Pontoise. Študenti zúčastnení na programe majú možnosť absolvovať študijný pobyt na francúzskych univerzitách s cieľom vypracovať bakalársku prácu. Po úspešnom absolvovaní štúdia vo francúzskom jazyku, vrátane vypracovania bakalárskej práce, resp. jej resumé v prípade neúčasti na študijnom pobyte vo Francúzsku, študenti  získavajú certifikát podpísaný rektorom EU v Bratislave a certifikát Univerzity v Cergy-Pontoise v Paríží.

Plus d'informations