Ústav ekonómie a manažmentu EU v Bratislave (ÚEaM EU v Bratislave) je celouniverzitným výskumným pracoviskom, ktoré má prispievať k rozvoju ekonomickej teórie a ekonomického výskumu na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

 

ÚEaM EU v Bratislave zabezpečuje dva druhy úloh: 

  1. základné úlohy - vo výskumnej oblasti - identifikuje strategické dlhodobé vízie v oblastiach, ktoré majú pre rozvoj ekonómie a manažmentu kľúčový význam a ktoré tvoria nosné línie ekonomického výskumu ÚEaM EU v Bratislave; zabezpečuje realizáciu vlastného výskumu v schválených prioritných témach; svojimi aktivitami získava mimodotačné prostriedky z verejných i súkromných zdrojov a využíva ich v prospech podpory výskumu; organizuje konferencie, semináre a súvisiace akademické aktivity zamerané na prezentovanie výsledkov svojho výskumu a participuje na implementácii Memoranda o porozumení medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Medzinárodnou investičnou bankou;
  2. podporné úlohy - v koordinačnej, dokumentačnej a informačno-komunikačnej oblasti - koordinuje výskumné aktivity realizované na EU v Bratislave s relevantnou výskumnou pôsobnosťou externých subjektov, pripravuje podklady pre rozhodovanie vedenia EU v Bratislave v kontinuálnom procese tvorby koncepcie rozvoja vedy a výskumu na EU v Bratislave, je kontaktným bodom na EU v Bratislave pri interdisciplinárnej koordinácii medzinárodných projektov a šíri výsledky ekonomickej vedy v spoločnosti.

 

Kontakty

STANĚK, Peter, prof. Ing., CSc.

STANĚK, Peter, prof. Ing., CSc.

riaditeľ

E9.06 +421 2 6729 5172 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
BAUMÖHL, Eduard, doc. Ing., PhD.

BAUMÖHL, Eduard, doc. Ing., PhD.

Ústav ekonómie a manažmentu

E9.19 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
OBADI, Saleh Mothana, doc. Ing., PhD.

OBADI, Saleh Mothana, doc. Ing., PhD.

Ústav ekonómie a manažmentu

E9.20 +421 2 6729 5171 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
VÝROST, Tomáš, doc. Ing., PhD.

VÝROST, Tomáš, doc. Ing., PhD.

Ústav ekonómie a manažmentu

E9.19 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
IVANOVÁ, Pavlína, Ing., PhD.

IVANOVÁ, Pavlína, Ing., PhD.

Ústav ekonómie a manažmentu

E9.06 +421 2 6729 5170 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
PUŠKÁROVÁ, Paula, Ing., PhD., Dis.art

PUŠKÁROVÁ, Paula, Ing., PhD., Dis.art

Ústav ekonómie a manažmentu

E9.21 +421 2 6729 5170 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ZAJAC, Štefan, Ing., CSc.

ZAJAC, Štefan, Ing., CSc.

Ústav ekonómie a manažmentu

E9.18 +421 2 6729 5168 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
DANCÁKOVÁ, Ivana, Ing.

DANCÁKOVÁ, Ivana, Ing.

Ústav ekonómie a manažmentu

E9.21 +421 2 6729 5170 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.