1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

V akademickom roku 2016/2017 sa zúčastnili študenti 1. a 2. stupňa štúdia z jednotlivých fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave so svojimi prácami celouniverzitného kola Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ).

Poradie umiestnenia prác jednotlivých študentov v celouniverzitnom kole ŠVOČ za akademický rok 2016/2017 je nasledovné:

I. stupeň štúdia

 1. miesto - Cenu rektora EU v Bratislave za ŠVOČ získala:
  Jana Karková
  s prácou „Obchodná expanzia a nové investície akciovej spoločnosti Slovenské elektrárne a ich vplyv na finančné zdravie podniku“, 3. ročník I. stupňa štúdia, Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach,
  vedúci práce: Jozef Lukáč

Diplomy za účasť v celouniverzitnom kole ŠVOČ získali:

 • Jakub Zeman s prácou „Quo vadis, práca vykonávaná v zamestnaneckom pomere a na živnosť?“, 3. ročník I. stupňa štúdia, Národohospodárska fakulta,
 • Katarína Hrubovčáková s prácou „Analýza vybraných burzových indexov“, 3. ročník I. stupňa štúdia, Obchodná fakulta,
 • Petra Šrámková s prácou „IPv6“, 3. ročník I. stupňa štúdia, Fakulta hospodárskej informatiky,
 • Pavol Kucharovic s prácou „Regionálne dôsledky liberalizácie v kontexte transatlantických vzťahov“, 3. ročník I. stupňa štúdia, Fakulta medzinárodných vzťahov,
 • Valentína Sikelová s prácou „Sensory Marketing“, 2. ročník I. stupňa štúdia, Fakulta aplikovaných

 

 

II. stupeň štúdia

 1. miesto - Cenu rektora EU v Bratislave za ŠVOČ získala:
  Miriama Marettová
  s prácou „Analýza akcií leteckých spoločností s využitím neurónových sietí“, 2. ročník 2. stupňa štúdia, Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach,
  vedúci práce: PhDr. Ing. Róbert Verner, PhD., MBA

Diplomy za účasť v celouniverzitnom kole ŠVOČ získali:

 • Peter Mandžák s prácou „Analýza efektívnosti aktívnych politík trhu práce“, 2. ročník II. stupňa štúdia, Národohospodárska fakulta,
 • Mária Halvoníková s prácou „Online marketingové nástroje v aktivitách neziskovej organizácie Platforma žien Slovenska“, 2. ročník II. stupňa štúdia, Obchodná fakulta,
 • Marek Strežo s prácou „Odhad ekonomického kapitálu prostredníctvom stochastických metód“, 2. ročník II. stupňa štúdia, Fakulta hospodárskej informatiky,
 • Ľubomír Faltus s prácou „Vertikálne a tímové vodcovstvo v startupe“, 2. ročník II. stupňa štúdia, Fakulta podnikového manažmentu,
 • Daša Židuliaková s prácou „Šíizmus a jeho reflexia v zahraničnej politike Iránskej islamskej republiky“, 2. ročník II. stupňa štúdia, Fakulta medzinárodných vzťahov,
 • Patrik Kozár s prácou „Sprechen, sagen, reden, erzählen ... auf Deutsch? Eine praktische Einleitung in den Irrgarten der deutschen Sprache: Deutsche Synonyme kurz und bündig (auf den Beispielen des Deutschen und des Englischen)“, 1. ročník II. stupňa štúdia, Fakulta aplikovaných jazykov