1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

V akademickom roku 2015/2016 sa zúčastnili študenti 1. a 2. stupňa štúdia z jednotlivých fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave so svojimi prácami celouniverzitného kola Študentskej vedeckej   a odbornej činnosti (ŠVOČ).

Poradie umiestnenia prác jednotlivých študentov v celouniverzitnom kole ŠVOČ za akademický rok 2015/2016 je nasledovné:

Za 1. stupeň štúdia získali diplomy títo študenti:

 1. miesto - Cenu rektora EU v Bratislave za ŠVOČ získal:
  Martin Garaj
  s prácou „Vplyv vybraných faktorov na vývoj cien nehnuteľností“, 2. ročník, Obchodná fakulta,
  vedúci práce: Ing. Dušan Steinhauser

Diplomy za účasť v celouniverzitnom kole ŠVOČ získali:

 • Jakub Zeman s prácou „Výber právnej formy podnikania začínajúceho podniku“, 2. ročník, Národohospodárska fakulta,
  vedúca práce: Ing. Katarína Belanová, PhD.
 • Roman Jonis s prácou „Analýza vývoja cien zlata“, 3. ročník, Fakulta hospodárskej informatiky,
  vedúca práce: Ing. Katarína Sušienková
 • Nikola Púčková s prácou „Technologické prínosy ekonomickej analýzy výrobného procesu podniku“, 3. ročník, Fakulta podnikového manažmentu,
  vedúca práce: Ing. Klaudia Gubová, PhD.
 • Martina Kúkelová s prácou „Predsedníctvo SR v Rade EÚ ako príležitosť pre prezentáciu Slovenska v zahraničí“, 2. ročník, Fakulta medzinárodných vzťahov,
  vedúca práce: Ing. Katarína Cséfalvayová,
 • Tomáš Jacko s prácou „Využitie ekonometrických modelov pri analýze cien na trhu ojazdených automobilov“, 3. ročník, Podnikovohospodárska fakulta EU v Bratislave so sídlom v Košiciach,
  vedúci práce: Ing. Dávid Koščík
 • Karin Boboková s prácou „Starnutie populácie na Slovensku ako sociálny fenomén (Vieillissement de la population en Slovaquie comme un phénomène social)“, 3.ročník, Fakulta aplikovaných jazykov,
  vedúca práce: Iveta Rizeková, PhD.

 

Za 2. stupeň štúdia získali diplomy títo študenti:

 1. miesto - Cenu rektora EU v Bratislave za ŠVOČ získal:
  Milan Dujava
  s prácou „Príjmová nerovnosť a chudoba“, 2. ročník, Fakulta hospodárskej informatiky,
  vedúca práce: doc. RNDr. Viera Labudová, PhD.

Diplomy za účasť v celouniverzitnom kole ŠVOČ získali:

 • Martin Nebesník s prácou „Vplyv apreciácie amerického dolára na zahraničný sektor vybraných rozvojových krajín“, 1. ročník, Národohospodárska fakulta,
  vedúca práce: Ing. Mária Širaňová, M.A., PhD.
 • Miroslava Prváková s prácou „Súčasný stav a vývojové tendencie na trhu práce“, 1. ročník, Obchodná fakulta,
  vedúca práce: Ing. Veronika Nekolová, PhD.
 • Ivana Sotáková s prácou „Postavenie Ruskej federácie a svetových trhoch s neenergetickými surovinami“, 1. ročník, Fakulta medzinárodných vzťahov,
  vedúci práce:. Ing. Leonid Raneta, PhD.
 • Jozef Lukáč s prácou „Dopady implementácie medzinárodných účtovných štandardov na vybrané finančné ukazovatele MSP v Českej a Slovenskej republike“, 2. ročník, Podnikovohospodárska fakulta EU v Bratislave so sídlom v Košiciach,
  vedúca práce: doc. Ing. Eva Manová, PhD.