1xbetyouwin youwin giriş betboo giriş

V akademickom roku 2011/2012 sa zúčastnili študenti 1. a 2. stupňa štúdia z jednotlivých fakúlt Ekonomickej univerzity v Bratislave so svojimi prácami celouniverzitného kola Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ).

Poradie umiestnenia prác jednotlivých študentov v celouniverzitnom kole ŠVOČ za akad. rok 2011/2012 je nasledovné:

Za 1. stupeň štúdia získali diplomy títo študenti:

 1. miesto – Cenu rektora EU v Bratislave za ŠVOČ získal:
  Tomáš Filip s prácou „Program pre prácu s rôznymi typmi rozdelení v neživotnom poistení“, 3. ročník, Fakulta hospodárskej informatiky, 
  vedúca práce: doc. RNDr. Galina Horáková, CSc.,

 2. miesto získali:
  Matej Held s prácou „Mobilná rozšírená realita v cestovnom ruchu“, 3. ročník Obchodná fakulta,
  vedúci práce: Ing. Vladislav Mlynčár,

  Soňa Ferenčíková s prácou „Leadership v medzinárodnom podniku“, 3. ročník Fakulta medzinárodných vzťahov,
  vedúca práce: Ing. Eva Jančíková, PhD.,

 

Diplomy za účasť v celouniverzitnom kole ŠVOČ získali:

 • Michal Polin s prácou „Vybrané determinanty rozpočtovej politiky SR“, 3. ročník, Národohospodárska fakulta,
  vedúca práce: Ing. Jana Fliegová, PhD.
 • Petra Nistorová a Anna Palkovičová s prácou „Pohľad na MHD v Košiciach“, 1. ročník, Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach,
  vedúca práce: Ing. Daniela Urblíková, PhD.

 

Za 2. stupeň štúdia získali diplomy títo študenti:

 1. miesto – Cenu rektora EU v Bratislave za ŠVOČ získali:
  Bc. Róbert Mišík s prácou „Je odpoveďou na budúcnosť platobných kariet biometria?“, 1. ročník, Národohospodárska fakulta,
  vedúca práce: doc. Ing. Mária Klimiková, PhD.

  Bc. Martina Vitková s prácou „Zhodnotenie kvality podnikateľského prostredia SR“, 2. ročník, Fakulta podnikového manažmentu,
  vedúca práce: doc. Ing. Elena Šúbertová, PhD.

 2. miesto získali:
  Bc. Michal Skirčák s prácou „Ponuka Last Minute v prostredí internetu“, 2. ročník, Obchodná fakulta,
  vedúci práce: Mgr. Attila Pólya, PhD.

  Bc. Beáta Bednárová s prácou „Vývoj softvérového produktu na riešenie vybraných aspektov finančnej analýzy podniku“, 2. ročník, Fakulta hospodárskej informatiky,
  vedúca práce: Ing. Renáta Szászová, PhD.

 

Diplomy za účasť v celouniverzitnom kole ŠVOČ získali:

 • Bc. Nina Galanská s prácou „Porovnanie prístupov k integrácii kultúrne heterogénnych komunít vo vybraných krajinách“, 1. ročník, Fakulta medzinárodných vzťahov,
  vedúci práce: Ing. Peter Reťkovský
 • Bc. Jaroslav Dolný a Bc. Róbert Fedák s prácou „Reálny výmenný kurz eura voči menám krajín V4 aplikovaný na osobných automobiloch“, 1. ročník, Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach,
  vedúci práce: Ing. Štefan Lyócsa, PhD.