Prodekani pre vedu a doktorandské štúdium EU v Bratislave

FakultaProdekan/ka v oblasti vedy a doktorandského štúdiaE-mailTel.
Národohospodárska fakulta Ing. Marcel Novák, PhD. marcel.novak@euba.sk +421 2 6729 1298
Obchodná fakulta Ing. Róbert Rehák, PhD. robert.rehak@euba.sk +421 2 6729 1110
Fakulta hospodárskej informatiky doc. Mgr. Erik Šoltés, PhD. erik.soltes@euba.sk +421 2 6729 5571
Fakulta podnikového manažmentu doc. Ing. Miroslav Tóth, PhD. miroslav.toth@euba.sk +421 2 6729 5562
Fakulta medzinárodných vzťahov Dr.h.c. prof. Ing. Ľudmila Lipková, CSc. ludmila.lipkova@euba.sk +421 2 6729 5440
Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach doc. Ing. Emília Duľová Spišáková, PhD. emilia.spisakova@euke.sk +421 55 722 3280
Fakulta aplikovaných jazykov doc. Mgr. Mária Spišiaková, PhD. maria.spisiakova@euba.sk +421 2 6729 5238