V kontexte kritérií a štandardov medzinárodnej akreditácie a v nadväznosti na výsledky komplexnej akreditácie univerzity je v zmysle Dlhodobého zámeru rozvoja EU v Bratislave na obdobie rokov 2015 - 2019 s výhľadom do roku 2023 prioritou EU v Bratislave kontinuálne vytvárať atmosféru tvorivosti, náročnosti, inovatívnosti a interdisciplinárneho prístupu vo výskume i v doktorandskom štúdiu na univerzite.

Štandardy EQUIS (verzia 2017, dostupná na: http://www.efmd.org/accreditation-main/equis/equis-guides):

Chapter 1: Context, Governance and Strategy

Chapter 2: Programmes

Chapter 3: Students

Chapter 4: Faculty

Chapter 5: Research and Development

Chapter 6: Executive Education

Chapter 7: Resources and Administration

Chapter 8: Internationalisation

Chapter 9: Ethics, Responsibility and Sustainability

Chapter 10: Corporate Connections