Softvérová podpora v predmetoch študijného programu aktuárstvo

Category
Fakulta hospodárskej informatiky
Date
Monday, 02 July 2018 00:00 - Wednesday, 04 July 2018 00:00
Venue
Vzdelávacie zariadenie EUBA, Virt
Organizátor
Fakulta hospodárskej informatiky
Hostia
členovia KMA, doktorandi, členovia akademickej obce EUBA
Kontaktná osoba
Ing. Mgr. Ingrid Ondrejková Krčová, PhD.
Konferencia KMA FHI EU v Bratislave zameraná na vzdelávanie učiteľov predmetov v študijnom programe aktuárstvo
 
 

All Dates

  • From Monday, 02 July 2018 00:00 to Wednesday, 04 July 2018 00:00