„...ako vyhrať tretiu tretinu...„

 

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity od akademického roku 2013/2014 oslovila prostredníctvom Univerzity tretieho veku (UTV) početnú skupinu záujemcov o štúdium v seniorskom veku. „Univerzita tretieho veku“ je platformou, ktorá slúži na záujmové vzdelávanie seniorov, na podporu ich sociálnych kontaktov a aktívneho životného štýlu a na propagáciu a popularizáciu samotnej Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá v súlade so zásadami spoločenskej zodpovednosti štúdium UTV aj finančne podporuje.

V záujme rozšírenia možností záujmového vzdelávania pre seniorov prichádzame v akademickom roku 2017/2018 s ponukou  2 nových študijných odborov :

  • „Sám sebe manažérom – osobné a rodinné financie“ (1 – ročné štúdium)
  • „Kúpeľníctvo a wellness“ (2 – ročné štúdium)

Univerzita tretieho veku je tá správna voľba pre aktívnych ľudí, ktorí majú záujem rozširovať si vedomosti a obzory bez ohľadu na vek. 

 

Študijné odbory UTV v akademickom roku 2017/2018

  • Sám sebe manažérom – osobné a rodinné financie

V rámci štúdia získate prehľad o tom, ako efektívne plánovať a riadiť osobné a rodinné financie, ako predchádzať finančným rizikám a eliminovať rôzne nepriaznivé vplyvy, ako vyriešiť nečakaný výpadok finančných prostriedkov v rodine. Dozviete sa, ako používať základné nástroje a pravidlá v styku s bankou, bezpečne vykonávať finančné operácie na internete, ako seba a svojho partnera výhodne poistiť aj v staršom veku a kto Vám poskytne bezplatné poradenstvo a ochranu na finančnom trhu ... 

  • Kúpeľníctvo a wellness  

Plánujete dovolenku alebo liečebný pobyt a potrebujete získať relevantné a objektívne informácie, aby ste sa správne rozhodli ? Poznáte indikácie pre kúpeľnú liečbu a viete, akým spôsobom si budete financovať Váš liečebný pobyt ? Zaujíma Vás história kúpeľníctva na Slovensku ?  Očakávate návštevu zo zahraničia a chcete jej odporučiť zaujímavé a bezpečné kúpeľné miesto alebo  wellness centrum na Slovensku ?  V tom prípade Vám náš program poskytne dostatok aktuálnych a zaujímavých  informácií v podaní odborníkov – teoretikov aj praktikov, pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu.  

  • Marketing a obchod ako ich nepoznáte

Zaujíma Vás problematika obchodu? Zaujíma Vás marketing? V rámci nášho programu sa dozviete, čo je to spotrebiteľské správanie, spoznáte druhy tovaru a ich vlastnosti, dozviete sa, ako riešiť reklamácie a naučíme Vás, ako porozumieť reklame. Príďte medzi nás, tešíme sa na Vás !

  • Medzinárodný cestovný ruch a klient

Radi poznávate nové miesta a nových ľudí? Je pre Vás cestovanie koníčkom a záľubou? Toto je štúdium pre Vás šité na mieru. Cieľom je poskytnúť poznatky a vytvoriť prostredie pre kreatívne myslenie z aspektu ponuky a dopytu na medzinárodnom trhu cestovného ruchu. Obsah štúdia je orientovaný na charakteristiku a nové trendy v medzinárodnom cestovnom ruchu, predstavenie ochrany spotrebiteľa vo vybraných  službách  cestovného  ruchu na medzinárodnom trhu (zájazdy a cestovné kancelárie, letecká doprava, ubytovacie zariadenia). Cieľom kurzu je vytvoriť  poznatkovú základňu medzinárodného cestovného ruchu v ekonomických súvislostiach. 

Pozn. Cena za štúdium nie je určená na komerčnej báze. Celé štúdium je finančne podporované Ekonomickou univerzitou v Bratislave v súlade so zásadami spoločenskej zodpovednosti.

 

Kontakty:

Mgr. Jarolím Hraško 

tel.: 02/6729 5165

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zásady a pravidlá štúdia TU 

Organizačné a študijné pokyny 2017/2018 TU

Prihláška na štúdium TU

 

Informačný list - "Sám sebe manažérom – osobné a rodinné financie"

Informačný list - „Kúpeľníctvo a wellness pobyty“

Informačný list - „Medzinárodný cestovný ruch a klient“

Informačný list - „Marketing a obchod ako ich nepoznáte“