Ekonomická univerzita v Bratislave v spolupráci s občianskym združením Úsmev ako dar odovzdala 12. decembra 2017 vyzbierané sladkosti, knihy, školské potreby a stolové hry detskému domovu Nádej v Bernolákove. Tento detský domov má v bratislavskom regióne dlhoročnú tradíciu. V roku 1929 ho založila, pôvodne ako sirotinec, dcéra prvého prezidenta ČSR T. G. Masaryka, Alica Masaryková.

Zbierku spoločne odovzdali Ferdinand DAŇO (rektor EU v Bratislave), Peter DRÁBIK (prodekan pre public relations Obchodnej fakulty EU v Bratislave), Miroslav HORŇÁK (poverený vedením Centra komunikácie a vzťahov s verejnosťou), Jakub ŠEVČÍK (prezident Študentského parlamentu EU v Bratislave), Jozef MIKLOŠKO (predseda občianskeho združenia Úsmev ako dar) a Kristína MÓRIOVÁ (koordinátorka projektov v OZ Úsmev ako dar a zároveň študentka Fakulty medzinárodných vzťahov EU v Bratislave).

Na začiatok sa deťom prihovoril rektor EU v Bratislave Ferdinand DAŇO, ktorý im tieto darčeky odovzdal v mene všetkých študentov a zamestnancov univerzity a zaprial im krásne Vianoce. „Vidieť rozžiarené oči a veľa úsmevu na tvárach detí, počuť detský krik a jasot, je neopísateľné,“ povedal rektor Ferdinand DAŇO.

Rovnaký názor zdieľala aj riaditeľka detského domova Nádej Timea SELNEKOVIČOVÁ, ktorá v mene detského domova poďakovala všetkým študentom a zamestnancom EU v Bratislave, za krásne darčeky pre deti, aj vďaka ktorým budú pre nich tieto Vianoce ešte krajšie.

Zbierka prebiehala v období od 30. októbra do 8. decembra 2017. Autorom tejto myšlienky je Centrum komunikácie a vzťahov s verejnosťou EU v Bratislave, ktoré celú túto zbierku zabezpečovalo. „Nečakali sme, že táto akcia vyvolá medzi zamestnancami a študentmi také nadšenie a ohlas, s akým prinášali darčeky do zbierky. Chceli sme urobiť deťom krajšie Vianoce a môžeme s určitosťou povedať, že sa nám to spoločne na univerzite podarilo“, vyslovil Miroslav HORŇÁK, poverený vedením CKaVV.

Všetkým študentom a zamestnancom Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorí sa zapojili do tejto zbierky deti spoločne zakričali „ďakujeme“. EU v Bratislave taktiež ďakuje svojim študentom a zamestnancom za ich príspevky do tejto zbierky.

 

COM_PHOCAGALLERY_GALLERIES