Ekonomická univerzita v Bratislave sa stala novou alma mater pre študentov z 27 krajín.

O vzdelanie na Ekonomickej univerzite v Bratislave má záujem čoraz väčší počet študentov zo zahraničia. Najzastúpenejšou krajinou v zimnom semestri je Francúzsko, nasleduje Taliansko, Španielsko a Nemecko. Portfólio tiež dopĺňajú pobaltské krajiny, Fínsko, Holandsko, Švajčiarsko, či Čierna Hora. Študenti prichádzajú na Ekonomickú univerzitu v Bratislave v rámci programu Erasmus+, CEEPUS a bilaterálnej spolupráce.

Z mimoeurópskych krajín sme po prvý krát privítali aj študentov z Kene. Ide o  úspešný projekt Erasmus+ spolupráca s partnerskými krajinami. Podobne prišli do Bratislavy aj študenti z Číny a Gruzínska. Početnú skupinu tvoria aj študenti z Ruska a zo zámoria Mexika a USA.

Oddelenie medzinárodnej mobility pripravilo pre zahraničných študentov na úvod nového akademického roka Welcome Week, počas ktorého sa študenti mohli dozvedieť okrem informácií o univerzite a študijných povinnostiach aj praktické informácie o živote v Bratislave a na Slovensku.