Od 16. do 20. októbra 2017 Ekonomická univerzita v Bratislave hostila dve desiatky odborníkov z rôznych kútov sveta v rámci 5. edície International Teaching & Training Week 2017. Podujatia sa zúčastnilo 20 zástupcov zo 16 zahraničných univerzitných inštitúcií zo 16 európskych i mimoeurópskych krajín.

Podujatie, ktoré univerzita organizovala pri príležitosti 30. výročia programu Erasmus+ slávnostne otvoril prof. Ferdinand Daňo, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave a J.E. Lin Lin, veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky na Slovensku. EU v Bratislave sa aktívne zapája do projektových výziev programu Erasmus+, pričom v súčasnosti má úspešnú spoluprácu aj s viacerými mimoeurópskymi krajinami, v rámci ktorých v Číne spolupracuje s Ningbo University a Southwestern University of Finance and Economics in Chengdu (SWUFE).

Študenti EU v Bratislave mali možnosť absolvovať 11 prednášok na fakultách EU v Bratislave, z toho 2 prednášky na Podnikovohospodárskej fakulte v Košiciach zameraných na marketing, logistiku, informatiku, manažment, komunikáciu a medzinárodné vzťahy, ktoré pre nich pripravili zahraniční pedagógovia. Účastníci podujatia si tiež  prehliadli kampus PHF v Košiciach, navštívili historické centrum Košíc a Levoče, kde delegáciu prijal primátor mesta, p. PaedDr. Milan Majerský.

Podujatia sa zúčastnili aj odborní zamestnanci univerzitných pracovísk, pre ktoré Oddelenie medzinárodnej mobility pripravilo dvojdňový workshop zameraný na témy Internationalization and the Possibilities of International Academic and Research CooperationManaging Teams. Program bol doplnený viacerými sprievodnými podujatiami. Účastníci na záver zhodnotili jednotlivé aktivity a ocenili najmä nadviazanie nových akademických kontaktov, podnetné diskusie o vedeckej a projektovej spolupráci a excelentnú prípravu podujatia.

 

COM_PHOCAGALLERY_GALLERIES