Visual Basic for Aplications

Kategória:
Bratislavská Business School
Dátum:
pondelok, 11. november 2019
Venue
Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
Organizátor
Bratislavská Business School
Hostia
doc. Mgr. Vladimír Mucha, PhD.
Kontaktná osoba
Bratislavská Business School
Využitie jazyka Visual Basic for Applications (VBA) pri spracovaní a prezentácii údajov v prostredí Microsoft Excel.
 
 

Všetky termíny:

  • pondelok, 11. november 2019