Aktuárska veda v teórii a v praxi

Kategória:
Fakulta hospodárskej informatiky
Dátum:
štvrtok, 16. november 2017 09:00
Venue
Ekonomická univerzita v Bratislave (Spoločenská miestnosť V1)
Organizátor
FHI KMA
Hostia
pedagogickí a vedeckí pracovníci z VŠ, odborná verejnosť, členovia SSA, doktorandi, zahraniční hostia a účastníci
Kontaktná osoba
doc. RNDr. Mária Bilíková, PhD.
 
 

Všetky termíny:

  • štvrtok, 16. november 2017 09:00