Pozvánka na diskusiu: Diskutujeme o budúcnosti Európy

Kategória:
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dátum:
štvrtok, 15. marec 2018 09:30
Venue
Spoločenská miestnosť V2
Organizátor
Ekonomická univerzita v Bratislave
Hostia
Helen McEntee, T.D., Ladislav Miko, Dušan Matulay
Kontaktná osoba
Centrum komunikácie a vzťahov s verejnosťou

Diskusia za účasti:

  • HELEN MCENTEE, T.D., Ministerka štátu pre európske záležitosti Írskej republiky,
  • LADISLAV MIKOvedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku,
  • DUŠAN MATULAYgenerálny riaditeľ Sekcie hospodárskej spolupráce, Ministerstvo zahraničných vecí SR

Diskusiu bude moderovať Samuel GODAprodekan pre rozvoj Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave.

 
 

Všetky termíny:

  • štvrtok, 15. marec 2018 09:30