Aplikácia vybraných modelov teórie hier pri riešení niektorých ekonomických problémov Slovenska: 2. vedecký workshop k riešeniu projektu Vega č. 1/0351/17

Kategória:
Fakulta hospodárskej informatiky
Dátum:
pondelok, 3. december 2018 00:00
Venue
Zasadačka KOVE D8.19
Organizátor
Fakulta hospodárskej informatiky
Hostia
učitelia, doktorandi zo slovenských a zahraničných univerzít
Kontaktná osoba
doc. Ing. Zuzana Čičková, PhD.
Workshop je zameraný na prezentáciu vedecko-výskumných výsledkov riešenia projektu Vega 1/0351/17
 
 

Všetky termíny:

  • pondelok, 3. december 2018 00:00