Informačný deň na EU v Bratislave

Kategória:
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dátum:
piatok, 9. február 2018 09:00 - 13:00
Venue
Ekonomická univerzita v Bratislave
Organizátor
Ekonomická univerzita v Bratislave
Kontaktná osoba
Centrum komunikácie a vzťahov s verejnosťou

Pozývame záujemcov o štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave na Informačný deň, ktorý sa bude konať v piatok 9. februára 2018 od 9:00 do 13:00 hod., v priestoroch EU v Bratislave (platí pre bratislavské fakulty: Národohospodársku fakultu, Obchodnú fakultu, Fakultu hospodárskej informatiky, Fakultu podnikového manažmentu, Fakultu medzinárodných vzťahov a Fakultu aplikovaných jazykov). 

priestoroch Podnikovohospodárskej fakulty v Košiciach sa Informačný deň uskutoční v piatok 9. februára 2018 od 9:00 do 13:00 hod.

O deň skôr, teda vo štvrtok 8. februára 2018 od 9:00 - 11.00 hod. sa Informačný deň uskutoční aj v priestoroch Podnikovohospodárskej fakulty v Michalovciach

Pri informačných pultoch jednotlivých fakúlt sa dozviete všetky potrebné informácie o:

  • študijných programoch,
  • možnostiach štúdia na danej fakulte,
  • podávaní prihlášok,
  • a prijímacom konaní.

Okrem toho budú na jednotlivých fakultách prebiehať ich prezentácie, diskusie so študentmi, pedagógmi a vedením fakúlt. 

Pre všetkých záujemcov o štúdium, ktorí sa zúčastnia Informačného dňa na Ekonomickej univerzite v Bratislave, je pripravená súťaž o zaujímavé ceny.

 
 

Všetky termíny:

  • piatok, 9. február 2018 09:00 - 13:00