„...ako vyhrať tretiu tretinu...„

 

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity od akademického roku 2013/2014 oslovila prostredníctvom Univerzity tretieho veku (UTV) početnú skupinu záujemcov o štúdium v seniorskom veku. „Univerzita tretieho veku“ je platformou, ktorá slúži na záujmové vzdelávanie seniorov, na podporu ich sociálnych kontaktov a aktívneho životného štýlu a na propagáciu a popularizáciu samotnej Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorá v súlade so zásadami spoločenskej zodpovednosti štúdium UTV aj finančne podporuje.

V roku 2018/2019 ponúkame pre seniorov štúdium v nasledovných študijných odboroch UTV:

1 - ročné odbory:

 • „Ekonómia pre každého“
 • „Sám sebe manažérom – osobné a rodinné financie“

2 - ročné odbory:

 • „Medzinárodný cestovný ruch a klient“
 • „Kúpeľníctvo a wellness“
 • „Marketing a obchod ako ich nepoznáte“

Univerzita tretieho veku je tá správna voľba pre aktívnych ľudí, ktorí majú záujem rozširovať si svoje vedomosti a obzory bez ohľadu na vek.

 

Študijné odbory UTV v akademickom roku 2018/2019

 • Ekonómia pre každého
  Osvojte si základné poznatky o podnikateľskom prostredí z pohľadu získavania informácií z účtovníctva podnikateľských subjektov. Získajte základné informácie o vedení jednoduchého aj podvojného účtovníctva. Naučte sa, ako získať informácie o spoločnostiach prostredníctvom účtovnej závierky, ktorá je verejne dostupná prostredníctvom registra účtovných závierok. Naučíme Vás „čítať“ účtovnú závierku. Okrem účtovníctva spoločností poukážeme aj na účtovníctvo miest a obcí. Súčasťou štúdia je tiež získanie základných informácií o práci s počítačom a nadobudnutie základných zručností v oblasti IT - práca s aplikáciami Microsoft Office, práca s internetom, elektronická komunikácia (vytvorenie e-mailovej schránky), využívanie vyhľadávačov a možnosti získania informácií z internetu.
 • Sám sebe manažérom – osobné a rodinné financie
  V rámci štúdia získate prehľad o tom, ako efektívne plánovať a riadiť osobné a rodinné financie, ako predchádzať finančným rizikám a eliminovať rôzne nepriaznivé vplyvy, ako vyriešiť nečakaný výpadok finančných prostriedkov v rodine. Dozviete sa, ako používať základné nástroje a pravidlá v styku s bankou, bezpečne vykonávať finančné operácie na internete, ako seba a svojho partnera výhodne poistiť aj v staršom veku a kto Vám poskytne bezplatné poradenstvo a ochranu na finančnom trhu.
 • Medzinárodný cestovný ruch a klient
  Radi poznávate nové miesta a nových ľudí? Je pre Vás cestovanie koníčkom a záľubou? Toto je štúdium pre Vás šité na mieru. Cieľom je poskytnúť poznatky a vytvoriť prostredie pre kreatívne myslenie z aspektu ponuky a dopytu na medzinárodnom trhu cestovného ruchu. Obsah štúdia je orientovaný na charakteristiku a nové trendy v medzinárodnom cestovnom, predstavenie ochrany spotrebiteľa vo vybraných službách cestovného ruchu na medzinárodnom trhu (zájazdy a cestovné kancelárie, letecká doprava, ubytovacie zariadenia) a tým na vytvorenie poznatkovej základne pre ekonomické súvislosti.
 • Kúpeľníctvo a wellness
  Plánujete dovolenku alebo liečebný pobyt a potrebujete získať dôveryhodné, objektívne informácie, aby ste sa správne rozhodli ? Zaujíma Vás história kúpeľníctva na Slovensku ? Chcete svojim priateľom zo zahraničia odporučiť zaujímavé a bezpečné kúpeľné miesto alebo wellness pre ich dovolenku na Slovensku ? V tom prípade Vám náš program poskytne dostatok aktuálnych a zaujímavých informácií v podaní odborníkov – teoretikov aj praktikov, pôsobiacich v oblasti cestovného ruchu.
 • Marketing a obchod ako ich nepoznáte
  Zaujíma Vás problematika obchodu? Zaujíma Vás marketing? V rámci nášho programu sa dozviete, čo je to spotrebiteľské správanie, spoznáte druhy tovaru a ich vlastnosti, dozviete sa, ako riešiť reklamácie a naučíme Vás, ako porozumieť reklame. Príďte medzi nás, tešíme sa na Vás !

 

Poznámka: Cena za štúdium nie je určená na komerčnej báze. Celé štúdium je finančne podporované Ekonomickou univerzitou v Bratislave v súlade so zásadami spoločenskej zodpovednosti.

 

Záväzné prihlášky prijímame do 12. októbra 2018.

 

Kontakty:

CHLÁDECKÁ, Janka, PaedDr., PhD.

CHLÁDECKÁ, Janka, PaedDr., PhD.

manažérka - Univerzita tretieho veku

E9.15 +421 2 6729 5165 janka.chladecka@euba.sk

 

Zásady a pravidlá štúdia TU 

Organizačné a študijné pokyny 2018/2019

Prihláška na štúdium

Elektronická prihláška

 

Informačný list - "Ekonómia pre každého"

Informačný list - "Sám sebe manažérom – osobné a rodinné financie"

Informačný list - „Kúpeľníctvo a wellness“

Informačný list - „Medzinárodný cestovný ruch a klient“

Informačný list - „Marketing a obchod ako ich nepoznáte“