„Nikdy nie je neskoro začať niečo nové“

 

Myšlienka určená nielen všetkým seniorom, ale aj názov jedného zo študijných odborov, ktorý ponúka seniorom Univerzita tretieho veku pri Bratislavskej Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len UTV BBS EU v Bratislave).

UTV BBS EU v Bratislave bola založená v októbri 2013. Počet prvých študentov bol 25 a každý rok sa ich počet zvyšuje.

Sídlo UTV BBS EU v Bratislave je v Bratislave Petržalke na Dolnozemskej ceste 1. Univerzita tretieho veku je súčasťou celého komplexu Ekonomickej univerzity v Bratislave.

V akademickom roku 2018/2019 študenti môžu študovať v piatich študijných odboroch UTV BBS EU v Bratislave. Vysokoškolskí učitelia, vedeckí pracovníci a odborníci z praxe sa tešia na starších študentov, ktorých vnímajú ako svojich partnerov. Zábava, jednoduchosť a efektivita to je Zumba Gold pohybové cvičenie určenie pre starších študentov.

Študenti Univerzity tretieho veku si vyberajú študijný odbor podľa vlastného výberu. Výučba prebieha každých 14 dní a trvá 3 vyučovacie hodiny dopoludnia alebo odpoludnia. Každý študent Univerzity tretieho veku dostane harmonogram výučby vybratého študijného odboru. Súčasťou študijných odborov nie sú len prednášky, ale aj exkurzie, besedy a iné doplnkové aktivity. Pohybové cvičenie Zumba Gold je každý týždeň v dĺžke jednej vyučovacej hodiny a trvá jeden akademický rok.

K ukončeniu každého študijného odboru patrí slávnostná promócia s odovzdávaním osvedčení absolventom Univerzity tretieho veku.

Poslucháčmi UTV BBS EU v Bratislave sa môžu stať ľudia starší ako päťdesiat rokov, ktorí majú ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou. Poslucháči sú prijímaní len na základe podania záväznej prihlášky, bez prijímacích skúšok. 

UNIVERZITA TRETIEHO VEKU - MOST DO DÔCHODKU A VYŠŠIEHO VEKU.

 • Nový zmysel života pre všetkých seniorov. 
 • Vzdelanie je pre všetkých aj pre starších ľudí. 
 • Aktívny voľný čas. 
 • Zlepšenie kondície. 
 • Spomaľovanie procesu starnutia. 
 • Nové a možno aj zabudnuté informácie z rôznych oblastí. 

 

Študijné odbory UTV v akademickom roku 2018/2019

 1. Kúpeľníctvo a wellness - pre seniora sú kúpele a wellness tým správnym prostredím pre dovolenku a oddych. Ak chcete získať informácie o histórii a súčasnosti tejto problematiky, ak váhate, ktoré kúpele si vybrať, to je ten správny študijný odbor pre Vás. 

 2. Medzinárodný cestovný ruch - k modernému seniorovi patrí aj cestovanie. Ak chcete spoznávať nové krajiny, zaujímavé miesta a stretávať nových ľudí, štúdium v tomto odbore Vám to umožní. Chcete sa niekde vybrať na dovolenku a aké možnosti senior má, budete to už vedieť. 

 3. Nikdy nie je neskoro začať niečo nové - ak chcete získať rôzne informácie z rôznych oblastí, ktoré Vám pomôžu vybrať si ten správny študijný odbor, tak tu ste na správnom mieste. Stanete sa spolutvorcami nových študijných odborov pre seniorov. 

 4. Sám sebe manažérom - osobné a rodinné financie - seniori aj z mála vedia „vyčarovať“ veľa. Ako ešte lepšie plánovať a riadiť osobné rodinné financie, ako bezpečne vykonávať finančné operácie na internete bez obáv a pod. to všetko sa dozviete v tomto študijnom odbore. 

 5. Senior marketing a jeho zvláštnosti – všade kde sa pozrieme vidíme v rôznych podobách reklamy, na tovary, služby a pod. Pre ľahko zraniteľného seniora je veľmi dôležité vedieť orientovať sa vo svete reklám, naučiť sa filtrovať a predchádzať oklamaniu a sklamaniu. V tomto Vám pomôže Senior marketing a jeho zvláštnosti. 

 6. Zumba gold - cvičenie - zábava, jednoduchosť a efektivita. To sú tri dôležité slová pre seniorov, ktorí cvičia vo veku primeranom prostredí, s jednoduchými tanečnými krokovými variáciami, posilňujú si kondíciu, zabávajú sa a pozitívnu energiu si odnášajú domov. 

  

Kontakty:

CHLÁDECKÁ, Janka, PaedDr., PhD.

CHLÁDECKÁ, Janka, PaedDr., PhD.

manažérka - Univerzita tretieho veku

E9.15 +421 2 6729 5171 janka.chladecka@euba.sk

 

Zásady a pravidlá štúdia TU 

Organizačné a študijné pokyny 2018/2019

Učebné plány

Prihláška na štúdium