Cieľom Detskej ekonomickej univerzity je priblížiť deťom vo veku od 8 – 14 rokov svet ekonómie a oboznámiť ich so základnými pojmami, aktuálnymi ekonomickými témami prostredníctvom prednášok skúsených pedagógov, ako aj renomovaných odborníkov z praxe. Na konci štúdia na Detskej ekonomickej univerzity získajú diplom a titul inžinier – junior Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Okrem zmysluplného využitia voľného prázdninového času aj podpora záujmu detí o nadobudnutie vedomostí a zvýšenie záujmu detí o štúdium na Ekonomickej Univerzite.Založenie Detskej ekonomickej univerzity s víziou pokračovania tejto tradície i v budúcnosti. Perspektívne uvažujeme s tradíciou uskutočnovania DEU EU v Bratislave v pravidelnom termíne  2. - 3. júlový týždeň. Kapacitne sme obmedzení, resp. maximálny počet detí je počet detí je 50.

Program detskej univerzity BBS EUBA je rozvrhnutý do dvoch týždňov. Po slávnostnom otvorení sa uskutoční  zápis spolu s výberom voliteľných aktivít. Štúdium na Detskej univerzite bude prebiehať formou povinných prednášok a dobrovoľných workshopov, výletov a exkurzií.

Od roku organizujeme novinku v podobe týždňového projektu Detskej ekonomickej univerzity v anglickom jazyku.

Výsledkom projektu je zmysluplne strávený volný čas počas letných prazdnin a iniciovanie záujmu o vyššie vzdelanie. Program sa snažíme každoročne obmienať a aktualizovať, ku koncu projektu každoročne vykonávame prieskum - čo deti najviac zaujalo a naopak, v zmysle zatraktívnenia tejto aktivity.

 

Kapacita bola naplnená, tešíme sa na Vás v roku 2019.

 

Program

Program AJ

 

du 2018 

 

CHARUZOVÁ, Diana Mária, Mgr.

CHARUZOVÁ, Diana Mária, Mgr.

referentka

E9.13 +421 2 6729 5163 diana.charuzova@euba.sk