Medzinárodné vzťahy Ekonomickej univerzity nadobúdajú moderné formy v podobe inovácií predmetov fakúlt. Dňa 1.12.2017 sa na Fakulte podnikového manažmentu EUBA konala záverečná časť projektu STUDENT CHALLENGES 2017, ktorý je súčasťou predmetu Medzinárodný manažment a medzinárodné podnikanie pod vedením Ing. Kataríny Procházkovej, PhD..

Ekonomická univerzita v Bratislave spolupracuje na projekte s Lappeeranta University of Technology Finland, partner v oblasti rozvoja medzinárodných vzťahov EUBA. Projekt realizuje Kirsimarja Blomqvist, professor of Knowledge Management. Platformu pre sieťovanie odborníkov a študentov, a zadanie projektu  sprostredkovala konzultačná spoločnosť SOLVED, poskytovateľ riešení pre čisté technológie a dlhodobo udržateľný rozvoj, zastúpená Luciou Olíviou Ďurčovou a Oliverom Zumríkom, koordinátormi projektov. Projektu STUDENT CHALLENGES 2017 sa zúčastnilo 16 študentov inžinierskeho stupňa štúdia EUBA a 50 študentov z Lappeeranta University of Technology Finland, spolupracovali v ôsmych medzinárodných tímoch.

 

fpm prezentacia 01122017 6160

fpm prezentacia 01122017 6172

fpm prezentacia 01122017 6177

fpm prezentacia 01122017 6179