Na zasadnutí akademickej obce Ekonomickej univerzity v Bratislave sa 18. decembra 2017 zúčastnilo viac ako 150 jej členov. Zasadnutie, ktoré zvolal predseda Akademického senátu EU v Bratislave, prof. Andrej Dupaľ, bolo venované kľúčovým témam týkajúcich sa činnosti akademického senátu a fungovania univerzity.

Predseda AS EU v Bratislave privítal na úvod všetkých zúčastnených, osobitne rektora EU v Bratislave, prof. Ferdinanda Daňa.

Po úvodných slovách predsedu AS EU v Bratislave, informovala podpredsedníčka AS EU v Bratislave, doc. Eva Sodomová o činnosti akademického senátu v roku 2017. „Akademický senát čelil tak v roku 2016 ako aj v roku 2017 mnohým výzvam a rozhodnutiam, ktoré boli občas ťažké, no potrebné pre ďalší rozvoj EU v Bratislave,“ povedala doc. Eva Sodomová.

Následne sa v mene akademickej obce poďakovala rektorovi Ferdinandovi Daňovi, ako aj celému vedeniu univerzity za úspešnú prácu pri napĺňaní misie, vízie, strategických cieľov a poslania univerzity s ohľadom na dlhodobý zámer rozvoja EU v Bratislave na obdobie 2015 – 2019 s výhľadom do roku 2023.

Po zasadnutí pokračovalo zasadnutie akademickej obce neformálnym stretnutím pri vianočnom punči na pozvanie rektora univerzity, kde mohli prítomní zamestnanci a študenti aspoň na malú chvíľu prestať myslieť na zhon v predvianočnom období a spríjemniť si tak pár minút pri rozprávaní sa so svojimi kolegami a študentmi na univerzite.

 

Fotogaléria