Vedenie Ekonomickej univerzity v Bratislave a študentská časť Akademického senátu vyjadrujú úprimnú a hlbokú sústrasť rodičom, rodinám a priateľom Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

Čestnosť, odvahu a slobodu hľadať pravdu pokladáme za základné piliere akademickej a aj žurnalistickej práce a sme týmto hrozným činom pobúrení. Tento čin považujeme za odsúdeniahodný a žiadame jeho dôkladné a rýchle vyšetrenie.

Študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave nemajú v piatok popoludní rozvrh vyučovania a teda majú možnosť zúčastniť sa spomienkových podujatí.

V prípade výnimočnej výučby študentov na jednotlivých fakultách majú dekani fakúlt možnosť zvážiť udelenie dekanského voľna.

Vedenie EU v Bratislave a študentská časť Akademického senátu EU v Bratislave

 

Stanovisko Slovenskej rektorskej konferencie k súčasnej spoločenskej situácii na Slovensku z mimoriadneho zasadnutia SRK 8. 3. 2018 na pôde Univerzity Komenského v Bratislave