Nedávny samit všetkých 28 členov Európskej únie s Arménskom, Azerbajdžanom, Bieloruskom, Gruzínskom, Moldavskou republikou a Ukrajinou ako krajinami tzv. Východného partnerstva opätovne otvoril otázku symbiózy Európskej únie a Eurázijskej hospodárskej únie v čase, keď EÚ rokuje o brexite a pripravovanej posilnenej spolupráci.

V súvislosti s aktuálnym konštatovaním hlavného vyjednávača EÚ pre brexit Michela Barniera, že spoločné budúce partnerstvo EÚ a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska musí zodpovedať geopolitickej situácii v budúcnosti, a v kontexte cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja Vás Ústav ekonómie a manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave pozýva na prednášku prof. Ing. Petra STANĚKA, CSc. na tému "Geopolitika súčasnosti a budúcnosti: Vízie budúcnosti" v utorok 5.12.2017 o 15:15 hod. v miestnosti D112 (budova V1).

sdg poster stanek 7