Fakulta hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre hospodársku informatiku pod záštitou rektora EU v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., organizujú 17. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie pod názvom AIESA 2017 - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach

Program konferencie

program plenarne rokovanie aiesa2017