Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo podpísal dňa 7. marca 2018 vo Viedni so zástupcami Wirtschaftsuniversität Wien (WU) a Ekonomickej univerzity vo Varšave (SGH) trilaterálnu zmluvu o spolupráci vo vzdelávacom projekte Central Europe Connect.

Študenti bakalárskeho štúdia participujúcich univerzít budú mať od akademického roka 2018/2019 možnosť v rámci spoločného certifikovaného programu absolvovať tri odborné predmety v Bratislave, vo Viedni a Varšave zabezpečované profesormi z daných inštitúcií. Predmety sú zameraná na región strednej Európy so zreteľom na štrukturálnu dynamiku v ekonomike, stratégiu a manažment a správanie spotrebiteľov.

Rektor Daňo sa v uvedený deň zúčastnil tiež pracovného stretnutia s rektorkou Wirtschaftsuniversität Wien, prof. Edeltraud Hanappi-Eggerr a veľvyslancom Slovenskej republiky v Rakúsku, p. Petrom Mišíkom. Témou stretnutia bola bilaterálna spolupráca.

Fotogaléria

Foto: ©WUtv

 

university of economics bratislava   wirtschaftsuniversitat wien     university of economics warsaw