Ekonomická univerzita v Bratislave pripravila od 6. do 10. februára 2018 pre zahraničných študentov z celého sveta Welcome Week - podujatie, ktoré už tradične otvára nový semester. EU v Bratislave bude v letnom semestri 2017/2018 novou alma mater pre takmer dve stovky študentov z 19 európskych a 7 mimoeurópskych štátov. Najpočetnejšie sú zastúpení študenti z Francúzska, Mexika a Španielska. O štúdium na univerzite prejavili záujem aj študenti z Fínska, Švajčiarska, Číny, Kene, či Indie.

Podujatie otvoril 6. februára 2018 v priestoroch Auly Ekonomickej univerzity v Bratislave Boris Mattoš, prorektor pre medzinárodné vzťahy. V programe prvého dňa sa študenti mali možnosť dozvedieť informácie o univerzite, spoznať históriu, pamiatky a zaujímavosti Bratislavy. Ďalšie dni sú zamerané na podrobnosti k štúdiu ako aj praktické informácie o možnostiach, ako stráviť voľný čas nielen v hlavnom meste, ale v rámci Slovenska.

Najpočetnejšiu skupinu v letnom semestri tvoria študenti z Francúzska, ktorí zastupujú viaceré prestížne univerzity. Najviac študentov mimo Európy prišlo z Mexika, kde má Ekonomická univerzita v Bratislave aktívnu spoluprácu s Tecnológico de Monterrey.

„Veľký záujem zo strany zahraničných študentov z 26 štátov sveta, ktorí sa rozhodli letný semester stráviť na našej univerzite je pre nás povzbudením a zároveň záväzkom, keďže našou snahou je vytvoriť pre nich príjemné prostredie  a zabezpečiť kvalitnú výučbu,“ dodal prorektor Mattoš.

Ekonomická univerzita v Bratislave patrí na Slovensku medzi univerzity s najväčším podielom zahraničných študentov na výmennej báze, čo v minulosti ocenili viaceré národné aj medzinárodné renomované inštitúcie. EU v Bratislave spolupracuje s viac ako 350 partnerskými univerzitami v zahraničí, ponúka viac ako 150 odborných predmetov v cudzích jazykoch a organizuje viaceré atraktívne zimné a letné školy v spolupráci s prestížnymi univerzitami vo Francúzsku, USA a Mexiku. 

 

Fotogaléria