Dňa 16. októbra 2017 Ekonomická univerzita v Bratislave privítala 20 zástupcov zo 16 zahraničných partnerských univerzít a zároveň zo 16 európskych i mimoeurópskych krajín v rámci 5. edície International Teaching & Training Week.

Podujatie otvoril prof. Ferdinand Daňo, rektor EU v Bratislave a J.E. Lin LIN, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky na Slovensku. EU v Bratislave má v rámci Kľúčovej akcie programu Erasmus+ (KA107) úspešnú spoluprácu so Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE) v Chengdu a Ningbo University. Medzinárodný týždeň trvá do 20. októbra 2017 a univerzita ho organizuje s podporou programu Erasmus+.

Kompletný zoznam účastníkov

Počas podujatia sa zahraniční hostia zapoja do pedagogického procesu na fakultách v Bratislave a na Podnikovohospodárskej fakulte v Košiciach, zúčastnia sa odborných seminárov zameraných na mäkké zručnosti a sú pre nich taktiež pripravené viaceré  sprievodné aktivity. Vo svojich prednáškach a seminároch sa budú venovať odborným témam z oblasti makroekonómie, manažmentu, marketingu, bankovníctva i riadenia ľudských zdrojov. Prednášky budú prebiehať v anglickom jazyku.

Rozvrh prednášok zahraničných hostí

V prípade, ak Vás niektorá z uvedených tém zaujala, máte možnosť zúčastniť sa prednášky, pokiaľ to dovoľujú kapacitné možnosti prednáškových miestností.