Študenti z Ekonomickej univerzity v Bratislave sa so študentmi iných škôl rozhodli spojiť sily so spoločnosťou EcoButt s.r.o. a spoločnosťou Zurich Insurance Ltd a zapojili sa do dobrovoľníckeho projektu pod názvom „Keep Calm & Sustainable“.

Spoločnosť Zurich Insurance spolu s Green foundation vytvorili tento dobrovoľnícky projekt „Keep Calm & Sustainable“ s cieľom vytvoriť a podporiť udržateľné projekty.

V rámci projektu vytvárali dobrovoľníci niekoľko návrhov so zameraním sa na udržateľnosť, z ktorých spoločnosť Zurich vybrala víťaza a podporila ho finančnou odmenou a financovaním projektu.

Víťazným projektom sa stal projekt „Vyfiltrujme“ Ekonomickú univerzitu.

Projekt „Vyfiltrujme“ Ekonomickú univerzitu

Projekt „Vyfiltrujme“ Ekonomickú univerzitu

Projekt „Vyfiltrujme“ Ekonomickú univerzitu

 

„Cieľom tohto projektu je vyčistiť priestory pred starou a novou budovou univerzity od cigaretových ohorkov osadením dvoch mobiliárov na zber a zároveň vzdelávať študentov a verejnosť o problematike rozkladu cigaretových ohorkov a následné využitie odpadu z nich. Tento projekt umožňuje zbierať cigaretové ohorky, ktoré sa recyklujú a vyrábajú sa z nich ekologické asfaltové zmesi. Výhoda týchto ekologický zmesí spočíva v asfalte vyrobeného z tohto materiálu, ktorý absorbuje menej tepla, čím má jednak dlhšiu životnosť a taktiež znižuje prehrievanie lokality. Jeden cigaretový filter sa totiž v prírode rozkladá v prieme 10 rokov, pričom sa rozkladá na mikroplasty a uvoľňuje toxické látky do životného prostredia, do pôdy, vody a ohrozuje rastliny a živočíchy“, povedala absolventka Fakulty podnikového manažmentu v akademickom roku 2022/2023, Monika Bíziková.