Preukaz učiteľa ITIC

 

Medzinárodný učiteľský identifikačný preukaz ITIC je jediným celosvetovo uznávaným dokladom

preukazujúcim štatút učiteľa. Neustálym rozvojom medzinárodného preukazu učiteľa ITIC a trhového trendu vydávať multifunkčné karty je od roku 2002 preukaz ITIC vydávaný ako multifunkčný preukaz s čipom na slovenských vysokých školách a univerzitách, ktoré v rámci tohto zaujímavého projektu participujú.

Preukaz vydáva svetová organizácia ISTC pod záštitou UNESCO. Združenie ISTC je medzinárodná nezisková organizácia, ktorá je zameraná na podporu a rozvoj cestovania študentov a učiteľov. Zároveň dohliada na rozvoj zliav na celom svete a akceptáciu medzinárodných identifikačných preukazov. 

PREUKAZ PONÚKA:

Zľavy doma a v zahraničí na vstupnom do historických pamiatok, múzeí, kultúrnych a športových zariadení, na dopravu, cestovanie, ubytovanie, stravovanie či nákupy.

  • Komlexné cestovné poistenie do celého sveta za 12 € na celý rok. Viac informácií získate TU
  • Subjekty, ktoré poskytujú zľavu, ľahko identifikujete podľa nálepky s textom ITIC. Vo všetkých 40 krajinách sveta, kde ITIC platí, môžete osobne alebo telefonicky kontaktovať národnú organizáciu, ktorá Vám ochotne podá ďalšie informácie. 

TOP ponuka pre držiteľov preukazu ITIC

Zimné zľavy a výhody s preukazom ITIC

 

KOMU JE PREUKAZ URČENÝ A ČO POTREBUJETE K JEHO VYSTAVENIU

Preukaz ITIC môže byť vydaný pedagógovi ak je:

  1. v hlavnom pracovnom pomere so školou s minimálnym pracovným časom 18 hodín týždenne alebo
  2. na dôchodku alebo na materskej dovolenke, v týchto prípadoch môže byť počet hodín výučby menší

Inštitúcia musí byť akreditovaná MŠ SR.

Na vystavenie preukazu ITIC je potrebné:

  • jedna fotografia
  • preukaz totožnosti
  • poplatok za vystavenie preukazu 7€

 

Prolongačná známka ITIC 12/2017: 

Prolongačná známka ITIC

Pre učiteľov, ktorí majú svoj Univerzitný preukaz ITIC a aj v tomto akademickom roku chcú využívať výhody a zľavy, ktoré im členstvo ITIC poskytuje, je tu možnosť zakúpiť si Prolongačnú známku ITIC, ktorá predĺži platnosť Univerzitného preukazu a zároveň členstva ITIC až do 31.12.2017.

ITIC preukaz

Cena prolongačnej známky ITIC je 7 € .

Poplatky je možné realizovať len „poštovým peňažným poukazom U“ alebo bezhotovostným prevodom na číslo účtu7000080671/8180

IBAN SK47 8180 0000 0070 0008 0671
variabilný symbol 921411
KS 0379 pri platbe poštovou poukážkou alebo
KS 0308 pri bezhotovostnej platbe.
Adresa: Ekonomická univerzita, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

 

 

Informácie o vydávaní, aktivácii, prolongácii, stratách, kópiách... preukazov získate počas úradných hodín v miestnosti:
REGISTER ŠTUDENTA na EU
(budova rektorátu, 9.posch. č.m. A9.05. ( +421 2 6729 5369 ) 

Utorok a štvrtok: od 9.00 hod. - do 11.00 hod.

Info: Ing. Z.Sušková, D9.44, tel.: 02/ 6729 5144 alebo e-mail: zuzana.suskova@euba.sk