Kurzy pre verejnosť

Jazykové kurzy

Dvojsemestrálny prípravný kurz na medzinárodne uznávanú skúšku z hospodárskej nemčiny PWD

 


Akreditovaný  vzdelávací program Sprievodca v cestovnom ruchu


Ekonomická univerzita v Bratislave organizuje pre verejnosť akreditovaný vzdelávací program
Sprievodca v cestovnom ruchu
Akreditácia Ministerstva školstva SR: POA: 3232/2016/17/1.  


Tento program je určený hlavne pre záujemcov, ktorí chcú pracovať v pozícii
touristguide – sprievodca v lokalite,
tourmanager – vedúci zájazdu,
representative – delegát v stredisku cestovného ruchu,
resp. delegát cestovnej kancelárie


Termín zahájenia kurzu je v sobotu 4. marca 2017 o 9:00 h
Časový rozsah kurzu je 305 hodín. Výučba sa koná v piatok poobede a v sobotu od rána. Vybrané praktické cvičenia sú v nedeľu. Všetky odborné prednášky a cvičenia sú prepojené na prax. Lektori sú poprední odborníci v cestovnom ruchu so skúsenosťami z praxe.


Súčasťou kurzu je aj tréningový zájazd vrátane ubytovania a vstupov.


Úspešní absolventi získajú po vykonaní skúšky štátne Osvedčenie, ktoré vydá Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave v zmysle zákona.
Cena: 495 € kurz + 90 € skúška. 


Prihláška: www.euba.sk

Facebook:
https://www.facebook.com/Sprievodca-cestovn%C3%A9ho-ruchu-KURZ-tourist-guide-254202621323871


Garant vzdelávacieho programu: prof. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD.
Kontakt: E-mail: novackaludmila@gmail.com, alebo novacka@euba.sk,
tel. 02 67291542 alebo 0903-434463

PrihláškaZnalecký ústav

Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, Bratislava je v súlade so zákonom č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých predpisov zapísaná do zoznamu znaleckých ústavov s kvalifikáciou na znaleckú činnosť v odbore  Ekonomika a riadenie podnikov a v odbore Ekonómia a manažment  a zároveň v zozname znaleckých organizácií s kvalifikáciou na znaleckú činnosť v odbore Ekonómia a manažment.

Viac


GMP

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave v spolupráci s ESCP Europe akreditovanej u ACCSB, EQUIS a AMBA, vám ponúka štúdium General Management Programme (GMP).

Viac


MBA

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave otvorila od akademického roka 2010/2011 nový program celoživotného vzdelávania manažérov Master of Business Administration poskytovaný Bratislavskou Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave a Franklin University, Ohio. Absolventom programu bude udelený diplom z Franklin University, Ohio, USA, na základe ktorého získajú titul MBA.

Viac


 

E-learning

E-learningové vzdelávanie ako progresívna forma dištančného vzdelávania využíva neustále sa rozvíjajúce možnosti siete internet. Prináša tak ponuku vzdelávania priamo do domovov potencionálnych klientov. Pre e-learningové vzdelávanie postačuje počítač a pripojenie na internet. Frekventant študuje v pohodlí svojho domova (prípadne kancelárie) a v čase, ktorý mu najviac vyhovuje. Nemusí sa prispôsobovať časovému rozvrhu študijnej skupiny ako je to pri tradičnej forme prezenčného štúdia. Komunikácia s učiteľom, prípadne ostatnými frekventantmi prebieha rovnako cez internet.

Viac


Ostatné kurzy

Finančná analýza podniku

Viac


 

Prípravné kurzy

Cieľom kurzov je poskytnutie základných informácií a vedomostí potrebných pre úspešné zvládnutie prijímacej skúšky na Ekonomickú univerzitu z matematiky, základov ekonómie, anglického a nemeckého jazyka, ako aj tréning praktických návykov a zručností pri riešení úloh prijímacej skúšky formou zadaných vzorových písomných testov, ktoré budú predmetom prijímacej skúšky.

Viac