Voľné pracovné miesta

  

Upratovačka Konventná

Dátum aktualizácie: 21.2.2017 


Ekonomická univerzita v Bratislave

prijme na voľné pracovné miesto:

 

–        upratovačku do Účelového zariadenia EU v Bratislave, Konventná 1, Bratislava

 

Nástup: ihneď

 

Bližšie informácie: Ing. Laučík alebo p. Hachlincová, tel. 02/6729 1021  

mail: peter.laucik@euba.sk   

 

Upratovačka do ŠD Ekonóm

Dátum aktualizácie: 7.2.2017 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave

prijme na voľné pracovné miesto:

 

–        upratovačku do Študentského domova EKONÓM EU v Bratislave, Prístavná 8, Bratislava

 

Nástup: 1.3.2017

 

Bližšie informácie: tel. 02/6729 1041          

mail: kvetoslava.cervenova@euba.sk           

 

Vrátnik, informátor

Dátum aktualizácie: 31.1.2017 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave

prijme na voľné pracovné miesto:

 

–   vrátnika/informátora

 Pracovisko: Študentský domov Horský park, Prokopa Veľkého 41, Bratislava

 

Nástup: 1.3.2017

 

Bližšie informácie: riaditeľka ŠD Ing. Jana Sodomová, tel. č. 0902/898 787

alebo email: jana.sodomova@euba.sk

 

 Údržbár

Dátum aktualizácie: 31.1.2017 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave

prijme na voľné pracovné miesto:

 

–   údržbára (zámočník alebo inštalatér)

 Pracovisko: Študentský domov Horský park, Prokopa Veľkého 41, Bratislava

 

Nástup: 1.3.2017

 

Bližšie informácie: riaditeľka ŠD Ing. Jana Sodomová, tel. č. 0902/898 787

alebo email: jana.sodomova@euba.sk

 

 

Sekretárka vedúceho katedry FMV

Dátum aktualizácie: 4.1.2017


FAKULTA MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE

 

prijme na voľné pracovné miesto:

 

-          sekretárku vedúceho katedry  

 

Požiadavky:

ukončené ÚSV, prax v oblasti administratívy, výborné ovládanie PC – (Word, Excel), vhodná znalosť svetového jazyka (anglický jazyk, ruský jazyk), dobré organizačné a komunikačné schopnosti, flexibilita, zodpovednosť, bezúhonnosť.

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania so súhlasom na spracovanie osobných údajov (tlačivo sa nachádza na webovej stránke univerzity v sekcii zamestnanci/tlačivá ) 

 

http://www.euba.sk/zamestnanci/preview-file/--iados---o-prijatie-do-zamestnania-14430.pdf

 

spolu s profesijným životopisom a dokladmi o vzdelaní treba doručiť na adresu Ekonomická univerzita v Bratislave, Dekanát Fakulty medzinárodných vzťahov, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, alebo na email: dekfmv@euba.sk

  

 

Údržbár - inštalatér 

Dátum aktualizácie: 4.1.2017 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave prijme na voľné pracovné miesto

  • údržbára – inštalatéra    (pracovisko: Študentský domov Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1)

Náplň práce: oprava a údržba rozvodov vody

Nástup: ihneď

 

Podmienky prijatia: vyučený v odbore SOU, prax 6 a viac rokov

 

Bližšie informácie na tel. č. 02/6729 1665, 02/6729 1620

alebo email: iveta.rudavska@euba.sk