Voľné pracovné miesta

  

Odborná referentka na FHI

Dátum aktualizácie: 2.5.2017 

 

FAKULTA HOSPODÁRSKEJ INFORMATIKY Ekonomickej univerzity v Bratislave

prijme na voľné pracovné miesto:

 

–      1 odbornú referentku na Odd. vedy, doktorandského štúdia a medzinárodných vzťahov Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave

 

Nástup: ihneď, resp. dohodou

 

Požiadavky:

ukončené ÚSV, práca s PC podmienkou, znalosť cudzieho jazyka a práce s IS AIS vítaná, bezúhonnosť.

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania so súhlasom na spracovanie osobných údajov (tlačivo sa nachádza na w.w.w.euba.sk/zamestnanci/tlačivá), profesijný životopis a overenú kópiu  maturitného vysvedčenia môžu uchádzači zasielať na adresu: Dekanát Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35  Bratislava 5.

 

Bližšie informácie na tel. č.  02/6729 5736, 6729 5734, 02/6729 5710

Upratovačka

Dátum aktualizácie: 24.4.2017 


Ekonomická univerzita v Bratislave

prijme na voľné pracovné miesto:

 

– upratovačku na EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, Bratislava 5

 

Nástup: ihneď

 

Bližšie informácie: p. T. Nosálová, tel. 02/6729 5271        

mail: tatjana.nosalova@euba.sk        

 

Prevádzkový zámočník

Dátum aktualizácie: 24.4.2017 


Ekonomická univerzita v Bratislave

prijme na voľné pracovné miesto:

 

–   prevádzkového zámočníka (vodoinštalatér/kúrenár)

 Pracovisko: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1

 

Nástup: ihneď

 

Podmienky prijatia:

vyučený v odbore, prax min. 5 rokov, zváračský preukaz autogénom a el. oblúkom, vodičský preukaz tr. B

 

Bližšie informácie: Ing. J. Cerovský, vedúci odd. Tel. 02/6729 5262 alebo p. T. Nosálová 02/6729 5261

Upratovačka do ŠD Ekonóm

Dátum aktualizácie: 24.4.2017 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave

prijme na voľné pracovné miesto:

 

–        upratovačku do Študentského domova EKONÓM EU v Bratislave, Prístavná 8, Bratislava

 

Nástup: ihneď

 

Bližšie informácie: tel. 02/6729 1041          

mail: kvetoslava.cervenova@euba.sk           

 

Vrátnik, informátor - Horský park

Dátum aktualizácie: 24.4.2017 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave

prijme na voľné pracovné miesto:

 

–   vrátnika/informátora

 Pracovisko: Študentský domov Horský park, Prokopa Veľkého 41, Bratislava

 

Nástup: ihneď

 

Bližšie informácie: riaditeľka ŠD Ing. Jana Sodomová, tel. č. 0902/898 787

alebo email: jana.sodomova@euba.sk