Voľné pracovné miesta

  

Skladník v dvojzmennej prevádzke do SEK

Dátum aktualizácie: 4.1.2017  


Ekonomická univerzita v Bratislave

prijme na voľné pracovné miesto na pozíciu:

 

– skladník v dvojzmennej prevádzke do Oddelenia knižnično-informačných služieb Slovenskej ekonomickej knižnice EU v Bratislave 

 

Nástup: ihneď

 

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

zabezpečovanie absenčných výpožičných požiadaviek používateľov SEK, verifikácia, príjem, triedenie a zodpovednosť za správne založenie knižničných jednotiek v centrálnom sklade a vyraďovanie z fondu SEK.

 

Kvalifikačné a iné požiadavky:

ÚSV, zodpovednosť, presnosť, schopnosť manipulovať s dokumentmi pri vyberaní a zakladaní do regálov, bezúhonnosť.

 

Prihlášku spolu s profesijným životopisom a dokladom o vzdelaní zašlite na adresu:

Mgr. J. Kmeťová, riaditeľka SEK, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35  Bratislava 5.

 

Bližšie informácie: p.Černá na tel.  02/6729 1258

 

Výskumný pracovník

Dátum aktualizácie: 4.1.2017  

 

Ekonomická univerzita v Bratislave

prijme na voľné pracovné miesto:

 

–        výskumného pracovníka na Ústav ekonómie a manažmentu EU v Bratislave

 

Nástup: dohodou

 

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

ukončené VŠ vzdelanie 3. stupňa – ekonomického zamerania, 3 roky odbornej praxe, skúsenosti s výskumnou činnosťou, plynulá znalosť anglického jazyka (slovom aj písmom), bezúhonnosť.

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania doplnenú profesijným životopisom, overenými dokladmi o vzdelaní a odbornej praxi, treba doručiť na adresu: Ekonomická univerzita v Bratislave, personálne oddelenie, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5.

 

Odborné referentky na dekanát FHI

Dátum aktualizácie: 4.1.2017  

 

Ekonomická univerzita v Bratislave

prijme na voľné pracovné miesta:

 

–      1 odbornú referentku na sekretariát dekana Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave (na zastupovanie počas MD)

Nástup od 1.2.2017, resp. dohodou

 

–      1 referentku študijného oddelenia Dekanátu Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave

Nástup: ihneď, resp. dohodou

 

Požiadavky:

ukončené ÚSV, práca s PC podmienkou, znalosť práce s IS AIS (pre miesto študijnej referentky) a cudzieho jazyka vítaná, bezúhonnosť.

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania so súhlasom na spracovanie osobných údajov (tlačivo sa nachádza na w.w.w.euba.sk/zamestnanci/tlačivá), profesijný životopis a overenú kópiu  maturitného vysvedčenia môžu uchádzači zasielať na adresu: Dekanát Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35  Bratislava 5.

 

Bližšie informácie na tel. č.  02/6729 5734, 02/6729 5710

 

Sekretárka vedúceho katedry FMV

Dátum aktualizácie: 4.1.2017


FAKULTA MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV EKONOMICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE

 

prijme na voľné pracovné miesto:

 

-          sekretárku vedúceho katedry  

 

Požiadavky:

ukončené ÚSV, prax v oblasti administratívy, výborné ovládanie PC – (Word, Excel), vhodná znalosť svetového jazyka (anglický jazyk, ruský jazyk), dobré organizačné a komunikačné schopnosti, flexibilita, zodpovednosť, bezúhonnosť.

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania so súhlasom na spracovanie osobných údajov (tlačivo sa nachádza na webovej stránke univerzity v sekcii zamestnanci/tlačivá ) 

 

http://www.euba.sk/zamestnanci/preview-file/--iados---o-prijatie-do-zamestnania-14430.pdf

 

spolu s profesijným životopisom a dokladmi o vzdelaní treba doručiť na adresu Ekonomická univerzita v Bratislave, Dekanát Fakulty medzinárodných vzťahov, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, alebo na email: dekfmv@euba.sk

  

 

Údržbár - inštalatér 

Dátum aktualizácie: 4.1.2017 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave prijme na voľné pracovné miesto

  • údržbára – inštalatéra    (pracovisko: Študentský domov Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1)

Náplň práce: oprava a údržba rozvodov vody

Nástup: ihneď

 

Podmienky prijatia: vyučený v odbore SOU, prax 6 a viac rokov

 

Bližšie informácie na tel. č. 02/6729 1665, 02/6729 1620

alebo email: iveta.rudavska@euba.sk