Voľné pracovné miesta

Koordinátor na ÚMV 

Dátum aktualizácie: 18.7.2017  


Ekonomická univerzita v Bratislave, ÚMV – Odd. medzinárodnej spolupráce


prijme na voľné pracovné miesto:

–        koordinátora/ku pre študijné programy v cudzích jazykoch

Druh pracovného úväzku: plný úväzok

Nástup: 1. 9. 2017

 

Informácie o pracovnom mieste – náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

Budovanie a poskytovanie administratívnej podpory pre študijné programy v cudzích jazykoch na Ekonomickej univerzite v Bratislave: 

–          konzultačná a poradenská činnosť pre uchádzačov o študijné programy v CJ, asistencia v prijímacom konaní a pri plnení nostrifikačných podmienok;            

–          konzultačná a poradenská činnosť pre študentov v študijných programoch v CJ, zabezpečenie podpory v procese administrácie vízovej povinnosti, kontakt so slovenskými úradmi vo veci zabezpečenia pobytu na území SR pre študentov;

–          konzultačná a poradenská činnosť pre pedagógov zo zahraničia v študijných programoch v CJ;

–          evidencia dokumentácie súvisiacej s pedagogickým procesom, príprava príslušnej dokumentácie pre uchádzačov, študentov a pedagógov;

–          obsahová príprava a koordinácia propagácie študijných programov v cudzích jazykoch. 

 

Požiadavky:

vyžadujeme min. VŠ vzdelanie 1. stupňa štúdia humanitného alebo ekonomického zamerania, anglický jazyk – pokročilá znalosť (B2 – C1), schopnosť pracovať v medzinárodnom prostredí, záujem o budovanie medzinárodných vzťahov, angažovanosť v plnení úloh administratívnej podpory študijných programov v CJ, bezúhonnosť.    

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania doloženú životopisom v slovenskom a anglickom jazyku zasielajte do 18. augusta 2017 na adresu: Odd. medzinárodnej spolupráce, Ústav medzinárodných vzťahov, EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35  Bratislava 5.

 

Informácie poskytuje:

Ing. Soňa Galanová, vedúca odd., tel. 02/6729 5307, e-mail: sona.galanova@euba.sk

Referent na ÚMV

Dátum aktualizácie: 18.7.2017 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave, ÚMV – Odd. medzinárodnej spolupráce

 

prijme na voľné pracovné miesto:

–        referenta/ku pre študijné programy v cudzích jazykoch

Druh pracovného úväzku: 50%-ný úväzok

Nástup: 1. 9. 2017

 

Informácie o pracovnom mieste – náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

Vypracovanie a realizácia koncepcie propagácie študijných programov v CJ:

–      vypracovanie koncepcie propagácie študijných programov v CJ pre EU v Bratislave, implementácia a realizácia; 

–      propagácia študijných programov v CJ prostredníctvom relevantných médií, elektronických zdrojov, databáz a portálov prístupných pre príslušné cieľové skupiny.  

 

Požiadavky:

vyžadujeme min. VŠ vzdelanie 1. stupňa štúdia, anglický jazyk – pokročilá znalosť (B2 – C1), schopnosť pracovať v medzinárodnom prostredí, angažovanosť v plnení úloh propagácie študijných programov v CJ, znalosti práce v oblasti sociálnych médií, online marketingu a digitálne zručnosti, bezúhonnosť.

 

Žiadosť o prijatie do zamestnania doloženú životopisom v slovenskom a anglickom jazyku zasielajte do 18. augusta 2017 na adresu: Odd. medzinárodnej spolupráce, Ústav medzinárodných vzťahov, EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35  Bratislava 5.

 

Informácie poskytuje:

Ing. Soňa Galanová, vedúca odd., tel. 02/6729 5307, e-mail: sona.galanova@euba.sk  

Sekretárka na Katedru operačného výskumu a ekonometrie FHI EU

Dátum aktualizácie: 7.6.2017


FAKULTA HOSPODÁRSKEJ INFORMATIKY Ekonomickej univerzity v Bratislave

prijme na voľné miesto:

 

1 sekretárku na Katedru operačného výskumu a ekonometrie FHI EU v Bratislave. 

 

Nástup: ihneď, resp. dohodou.

 

Požiadavky: ukončené ÚSV, práca s  PC podmienkou, znalosť cudzieho jazyka vítaná, bezúhonnosť


 Žiadosť o prijatie do zamestnania so súhlasom na spracovanie osobných údajov (tlačivo sa nachádza na www.euba.sk/zamestnanci/tlačivá), profesijný životopis a overenú kópiu maturitného vysvedčenia môžu uchádzači zaslať na adresu: Dekanát Fakulty hospodárskej informatiky EU v Bratislave, Dolnozemská c. 1, 852 35 Bratislava 5.
 

 

Informácie o vypísanom pracovnom mieste je možné dostať na  č. tel.  02 672 95 736, 02 672 95 734, 02 672 95 710 .

Kuchár/kuchárka do VIRTU

Dátum aktualizácie: 1.7.2017


Ekonomická univerzita v Bratislave

prijme na voľné pracovné miesto na dohodu:

                                               

–    1 kuchára/kuchárku do Vzdelávacieho zariadenia EU v Bratislave, miesto výkonu Virt

Nástup: 4.7. – 31.8.2017

 

Náplň práce:

Samostatné varenie teplých a studených pokrmov, výdaj večerí. Rozdeľovanie pripravených pokrmov na samostatné porcie. Aranžovanie a dekorovanie pokrmov tesne pred podávaním. Používanie a starostlivosť o kuchynské náradie a vybavenie. Dodržiavanie prísnych hygienických štandardov a zásad. Práca pod vedením nadriadeného.

 

Požiadavky:

Stredoškolské vzdelanie bez maturity, nutný zdravotný preukaz pracovníka v potravinárstve a osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti v potravinárstve, bezúhonnosť.

 

Žiadosť o prijatie zašlite na adresu: Ekonomická univerzita v Bratislave, CPČaUS, Dolnozemská cesta 1, 852 35  Bratislava 5.

 

Bližšie informácie na tel. č. 02/6729 5686

 

Prevádzkový zámočník

Dátum aktualizácie: 27.7.2017 


Ekonomická univerzita v Bratislave

prijme na voľné pracovné miesto:

 

–   prevádzkového zámočníka (vodoinštalatér/kúrenár)

 Pracovisko: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1

 

Nástup: ihneď

 

Podmienky prijatia:

vyučený v odbore, prax min. 5 rokov, zváračský preukaz autogénom a el. oblúkom, vodičský preukaz tr. B

 

Bližšie informácie: Ing. J. Cerovský, vedúci odd. Tel. 02/6729 5262 alebo p. T. Nosálová 02/6729 5261

Upratovačka do ŠD Ekonóm

Dátum aktualizácie: 27.7.2017 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave

prijme na voľné pracovné miesto:

 

–        upratovačku do Študentského domova EKONÓM EU v Bratislave, Prístavná 8, Bratislava

 

Nástup: ihneď

 

Bližšie informácie: tel. 02/6729 1041          

mail: kvetoslava.cervenova@euba.sk           

 

Vrátnik, informátor - Horský park

Dátum aktualizácie: 27.7.2017 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave

prijme na voľné pracovné miesto:

 

–   vrátnika/informátora

 Pracovisko: Študentský domov Horský park, Prokopa Veľkého 41, Bratislava

 

Nástup: ihneď

 

Bližšie informácie: riaditeľka ŠD Ing. Jana Sodomová, tel. č. 0902/898 787

alebo email: jana.sodomova@euba.sk