Verejné obstarávanie Ekonomickej univerzity v Bratislave

Zákon číslo 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

KONTAKT
vybavuje Oddelenie pre verejné obstarávanie
adresa Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
fax 6729 5185

 

meno e-mail telefón
Ing. Anna Národová anna.narodova@euba.sk +421 2 6729 5147
Mária Hiebschová maria.hiebschova@euba.sk +421 2 6729 5277
Ing. Galina Uherková galina.uherkova@euba.sk +421 2 6729 5269
Ing. Peter Ondrejka peter.ondrejka@euba.sk +421 2 6729 5270

 

   

 

Prieskum trhu na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky

Predpokladaná hodnota zákaziek    Vysvetlenie 05122016

 

Prieskum trhu PHZ 04112016     Oprava prieskum PHZ 07112016

 

Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dodávka pečiatok 27032017

 

Oprava EPS 24032017

 

Veľkokapacitný kontajner 22032017

 

Špeciálny počítačový program 20032017

 

Farebná potlač  napálených  CD 20032017

 

Vytvorenie WEB  stránky 20032017

 

Oprava kávomatov 20032017

 

Oprava a ciachovanie váh 15032017

 

Oprava strojov pre knihárske spracovanie 14032017

 

Oprava bazéna Virt 10032017

 

Mobilné služby 06032017      Informácia o výsledku 14032017

 

Oprava elektroinštalácie 02032017   Vysvetlenie 06032017

 

Zhotovenie chodníka 01032017   Vysvetlenie 09032017   Informácia o výsledku 20032017

 

Postrekovač 01032017

 

Letná škola - konferencia 01032017

 

Dodávka kartónu a knihárskej lepenky 28022017 

 

Dodávka pečiatky 28022017

 

Školenie elektrotechnikov 27022017

 

Mobilné telekomunikačné služby 20022017  Vysvetlenie 23022017   Zrušenie 28022017

 

Pranie bielizne 17022017

 

Úprava sociálnych zariadení 17022017   Výmer 21022017      Vysvetlenie 21022017  Informácia o výsledku 10032017