Verejné obstarávanie Ekonomickej univerzity v Bratislave

Zákon číslo 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

KONTAKT
vybavuje Oddelenie pre verejné obstarávanie
adresa Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
fax 6729 5185

 

meno e-mail telefón
Ing. Anna Národová anna.narodova@euba.sk +421 2 6729 5147
Mária Hiebschová maria.hiebschova@euba.sk +421 2 6729 5277
Ing. Galina Uherková galina.uherkova@euba.sk +421 2 6729 5269
Ing. Peter Ondrejka peter.ondrejka@euba.sk +421 2 6729 5270

 

   

 

Prieskum trhu na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky

Predpokladaná hodnota zákaziek    Vysvetlenie 05122016

 

Prieskum trhu PHZ 04112016     Oprava prieskum PHZ 07112016

 

Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Mobilné telekomunikačné služby 20022017

 

Pranie bielizne 17022017

 

Úprava sociálnych zariadení 17022017   Výmer 21022017      Vysvetlenie 21022017

 

Dodávka vozíkov 16022017

 

UV lampa  -  tester  bankoviek 15022017

 

Dodávka prístupových kódov 14022017

 

Obalový materiál 13022017

 

Tabletovaná soľ 09022017

 

Odborné prehliadky komínov 07022017   Informácia o výsledku 16022017

 

Obstaranie licencie softvéru pre marketingové analýzy v Exceli, 03022017

 

Presťahovanie školského a kancelárskeho nábytku, 02022017,13:50 hod.     Príloha 1

 

Horčíkové štočky/razidla 01022017

 

Povinné a havarijné poistenie motorového vozidla 01022017

 

Dodávka mrazených rýb 31012017  Informácia o výsledku 15022017

 

Vývoz kalu zo žumpy a uloženie 31012017

 

Odvoz a likvidácia odpadu 31012017

 

Čistenie talárov a čiapok31012017

 

Dodávka šalátov 31012017 9.20 hod.

 

Povinné a havarijné poistenie motorového vozidla 31012017

 

Prehliadky komínov 30012017  Informácia o výsledku 07022017

 

Odborné prehliadky 27012017

 

Pracie prostriedky 27012017 

 

Stavebné elektrické vykurovacie teleso 26012017

 

Inzertné služby 24012017

 

Znalecký posudok 23012017

 

Diplomy 19012017