Verejné obstarávanie Ekonomickej univerzity v Bratislave

Zákon číslo 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

KONTAKT
vybavuje Oddelenie pre verejné obstarávanie
adresa Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
fax 6729 5185

 

meno e-mail telefón
Ing. Anna Národová anna.narodova@euba.sk +421 2 6729 5147
Mária Hiebschová maria.hiebschova@euba.sk +421 2 6729 5277
Ing. Galina Uherková galina.uherkova@euba.sk +421 2 6729 5269
Ing. Peter Ondrejka peter.ondrejka@euba.sk +421 2 6729 5270

 

   

 

Prieskum trhu na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky

Predpokladaná hodnota zákaziek    Vysvetlenie 05122016

 

Prieskum trhu PHZ 04112016     Oprava prieskum PHZ 07112016

 

Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Oprava kotla 25052017

 

Examinátor 25052017

 

Oprava automatickej brány 25052017

 

Inzercia 23052017

 

Odborné prehliadky plynových kotolní a zariadení 23052017

 

Odborné prehliadky výmenníkovej stanice pary 23052017

 

Oprava strojov pre knihárske spracovanie 23052017

 

Taniere 22052017

 

Plyn argón 22052017 

 

Stavebný materiál 19052017

 

Dodávka pečiatky 17052017

 

Rozbor vody 15052017

 

ND do kosačiek 11052017

 

Stavebný materiál 10052017

 

Autobusová doprava 10052017 

 

Ubytovanie s raňajkami 10052017

 

Oprava rozvodov vody 09052017

 

Oprava RSP 1200 09052017    Vysvetlenie 12052017

 

Dodávka kávy  a mlieka do kávových automatov 05052017   Vysvetlenie 05052017

 

Špeciálne služby 03052017

 

Šitie obrusov 03052017      Informácia 10052017

 

Stavebný materiál 03052017  Neúspešné

 

Odborné  prehliadky svetelnej zásuvkovej inštalácie a bleskozvodov 03052017  Informácia 10052017

 

Úsporný stojan pre bicykle 27042017  Oprava 03052017

 

Knihárske stroje a zariadenia 25042017

 

Oprava RSP 25042017

 

Laboratórne prístroje 24042017   Informácia 26042017   Vysvetlenie 26042017

 

Veľkokapacitný kontajner 24042017   Zrušenie 26042017

 

Oprava traktora 21042017

 

Zabezpečenie oprávnenej osoby 19042017

 

Odborné prehliadky komínov 19042017

 

Prenájom výčapného pultu 19042017

 

Sklenárske služby 12042017

 

Rozbor vody 12042017

 

Záhradnícke potreby 12042017

 

Odber a rozbor chlórovanej bazénovej vody 10042017

 

Dodávka pečiatok 10042017

 

Povinné  zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel 10042017

 

Dodanie chemikálií 10042017

 

Náhradné diely do vysávača 07042017

 

Oprava elektropožiarnej signalizácie 04042017