Verejné obstarávanie Ekonomickej univerzity v Bratislave

Zákon číslo 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

KONTAKT
vybavuje Oddelenie pre verejné obstarávanie
adresa Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
fax 6729 5185

 

meno e-mail telefón
Ing. Anna Národová anna.narodova@euba.sk +421 2 6729 5147
Mária Hiebschová maria.hiebschova@euba.sk +421 2 6729 5277
Ing. Galina Uherková galina.uherkova@euba.sk +421 2 6729 5269
Ing. Peter Ondrejka peter.ondrejka@euba.sk +421 2 6729 5270

 

   

 

Prieskum trhu na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky

Predpokladaná hodnota zákaziek    Vysvetlenie 05122016

 

Prieskum trhu PHZ 04112016     Oprava prieskum PHZ 07112016

 

Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Diplomy 19012017

 

Posypová soľ 19012017

 

Pranie bielizne - Jarabá 17012017

 

Pranie bielizne – Pokrok, Horný Smokovec 17012017

 

Dodávka a montáž dverovej vratovej clony 16012017

 

Havarijné poistenie – traktor III 16012017

 

Inzertné služby 16012017, 7.35 hod

 

Oprava bleskozvodov 13012017   Príloha   Informácia 20012017

 

Oprava izolácie rozvodov vzduchotechniky 13012017

 

Prenájom web stránky 13012017

 

Oprava RSP 12012017

 

Prenájom web stránky 10012017   Informácia 11012017  ZRUŠENÉ !!!

 

Dodávka mrazených polotovarov 10012017

 

Pranie bielizne 09012017

 

Dodávka zákuskov 09012017

 

Havarijné poistenie – traktor II 04012017   Vysvetlenie 09012017

 

Rozbor vody 03012017   Informácia o výsledku 10012017

 

Odborný posudok 02012017