Verejné obstarávanie Ekonomickej univerzity v Bratislave

Zákon číslo 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

KONTAKT
vybavuje Oddelenie pre verejné obstarávanie
adresa Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
fax 6729 5185

 

meno e-mail telefón
Ing. Anna Národová anna.narodova@euba.sk +421 2 6729 5147
Mária Hiebschová maria.hiebschova@euba.sk +421 2 6729 5277
Ing. Galina Uherková galina.uherkova@euba.sk +421 2 6729 5269
Ing. Peter Ondrejka peter.ondrejka@euba.sk +421 2 6729 5270

 

   

 

Prieskum trhu na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky

Predpokladaná hodnota zákaziek    Vysvetlenie 05122016

 

Prieskum trhu PHZ 04112016     Oprava prieskum PHZ 07112016

 

Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Stojanové ventilátory 23062017

 

Zadanie EBSCO 21062017

 

Oprava regulačnej stanice 19062017   Vysvetlenie 22062017

 

Stojanové ventilátory 19062017 

 

Baliaci materiál 19062017

 

Klimatizačné zariadenia 19062017  Vysvetlenie 20062017  Oznámenie 23062017

 

Špeciálne služby 19062017   Vysvetlenie 21062017

 

Spevnenie plôch 19062017

 

Prehliadky elektrospotrebičov 19062017

 

Váľandy 19062017

 

Vyhotovenie zborníka na CD nosiči 14062017   Informácia 20062017

 

Preklad 14062017   Výsledok 20062017

 

Dodávka vankúšov a paplónov 14062017    Informácia 21062017

 

Veľkokapacitný kontajner 14062017 

 

Oprava svetelnej a zásuvkovej inštalácie,  osvetlenia a bleskozvodov 12062017

 

Odborné prehliadky bleskozvodov 12062017

 

Sieťky na okná 12062017

 

Inzertné služby 12062017

 

Oprava rozvodov plynov 12062017

 

Montáž sadrokartónových krytí 09062017 

 

Kontroly TS 06062017  Príloha Oznámenie 19062017   Doplnenie podkladov 12062017


Oprava kotla K2 Buderus GB 142 06062017


Výroba a dodávka talárov a čiapok na mieru 05062017    Informácia o výsledku 12062017


Pracie prostriedky 02062017

 

Oprava malotraktora s kosačkou Mountfield 1640 H 02062017

 

Preklad textu 01062017

 

Oprava elektrickej inštalácie+revízna správa  01062017  Informácia o výsledku 12062017

 

Odvoz odpadu 01062017

 

Odborný technický dozor 01062017