Verejné obstarávanie Ekonomickej univerzity v Bratislave

Zákon číslo 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

KONTAKT
vybavuje Oddelenie pre verejné obstarávanie
adresa Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
fax 6729 5185

 

meno e-mail telefón
Ing. Anna Národová anna.narodova@euba.sk +421 2 6729 5147
Mária Hiebschová maria.hiebschova@euba.sk +421 2 6729 5277
Ing. Galina Uherková galina.uherkova@euba.sk +421 2 6729 5269
Ing. Peter Ondrejka peter.ondrejka@euba.sk +421 2 6729 5270

 

   

 

Prieskum trhu na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky

 

Predpokladaná hodnota zákaziek    Vysvetlenie 05122016

 

Prieskum trhu PHZ 04112016     Oprava prieskum PHZ 07112016

 

Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Bezdrôtový zvonček 17082017

 

Oprava bleskozvodov 16082017

 

Hutný materiál 16082017

 

Klimatizačné zariadenia 15082017

 

Kopírovací stroj 14082017

 

Preklad 10082017

 

Štatistický softvér 09082017

 

Tabletovaná soľ 09082017   Informácia o výsledku 14082017

 

Bezdrátový zvonček s bluetooth a nabíjačka 09082017 

 

Batérie do elektroprístrojov 08082017

 

Preprava autobusom 02082017    Informácia o výsledku 08082017

 

Oprava podlahových krytín 31072017

 

Kontrola komínov 31072017

 

Oprava ubytovacích priestorov 31072017

 

Čerpadlo a záhradnícke potreby 27072017

 

Preklad 26072017   Výsledok 01082017

 

Simultánne tlmočenie 24072017   Vysvetlenie 26072017    Informácia o výsledku 28072017

 

Preprava osôb rýchloloďou 24072017

 

Vyhotovenie publikácie v elektronickej forme 21072017

  

Roll Up 19072017  Príloha č. 1 19072017

 

Vykonanie opráv regulačnej stanice 17072017  

 

Satelitný prijímač 17072017

 

Skarovač 17072017

 

Filter do vysávača Electrolux 14072017 

 

Lampový modul 13072017

 

Elektrospotrebiče 12072017

 

Bezhotovostný nákup pohonných hmôt na platobné karty 11072017 11.20h    Vysvetlenie 13072017 13.20h

 

Skartovač 10072017

 

Satelitný prijímač 10072017