Univerzitné udalosti

Študentská osobnosť 2015/2016

Študentská osobnosť Slovenska ak. r. 2015/2016 je národná súťaž mladých talentovaných ľudí, študentov prvého, druhého alebo tretieho stupňa vysokoškolského štúdia. Jej cieľom je vyzdvihnúť mladé slovenské osobnosti na vysokých školách v SR, ich talent ako ...

viac »

Prijatie vietnamskej veľvyslankyne

Mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Vietnamu na Slovensku, J.E. Ho Dac Minh Nguyet v sprievode 1. tajomníka veľvyslanectva pána Chu Tuan Viet, oboznámila 13. decembra 2016 v rámci záverečnej prednášky Diplomacie v praxi v zimnom semestri domácich a zahraničných ...

viac »

Verejná ochrankyňa práv ocenila Ekonomickú univerzitu v Bratislave

Dňa 8. 12. 2016 sa konalo slávnostné stretnutie verejnej ochrankyne práv – Jany Dubovcovej – pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv, na ktorom vyzdvihla jednotlivcov a skupiny ľudí, ktorí sa hlásia k podstate Všeobecnej deklarácie ľudských práv a svojím ...

viac »

Hostia z čínskej Ningbo University

Dňa 9. decembra 2016 navštívili EU v Bratislave predstavitelia partnerskej Ningbo University (NBU) z ČĽR: Yu Jiansen, prorektor univerzity, He Guoqing, dekan Pedagogickej fakulty, Liu Zili, riaditeľ Oddelenia auditu, Shi Hongxie, prodekan Yangming College a Duan Hanwu, prodekan Fakulty cudzích jazykov.

viac »

Slávnostné odovzdávanie francúzskych diplomov 2016

Oddelenie pre univerzitnú a vedeckú spoluprácu Francúzskeho veľvyslanectva v SR pozvalo 6. decembra 2016 študentov slovenských univerzít, ktoré majú úzku spoluprácu s francúzskymi univerzitami, na slávnostne odovzdávanie francúzskych diplomov získaných v rámci spoločných francúzsko-slovenských študijných programov.

viac »

Diplomacia v praxi – Malajzia

Ďalším úspešným absolventom našej univerzity je Igor Junas, dnes honorárny konzul Malajzie v Slovenskej republike. Štúdium ekonomiky zahraničného obchodu ukončil na univerzite v roku 1974. Rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo prijal Igora Junasa 6. decembra 2016 pri príležitosti ...

viac »

Valné zhromaždenie národnej platformy ESN rokovalo na EU v Bratislave

V dňoch 2. - 4. decembra 2016 sa na Ekonomickej univerzite v Bratislave konalo valné zhromaždenie národnej platformy Erasmus Student Network Slovenská republika, ktoré organizovala ESN sekcia na EU v Bratislave (ESN EU). Valné zhromaždenie je najvyšším rozhodovacím orgánom ...

viac »

Nadácia Konrada Adenauera na EUBA

30. novembra 2016 sa uskutočnila pódiová diskusia na tému Populizmus a politický extrémizmus ako súčasť novej politickej kultúry? Pred študentmi Ekonomickej univerzity v nemeckom jazyku diskutovali Dr. Jan Redmann, člen Krajinského snemu spolkovej krajiny Brandenbursko, doc. PhDr. Oľga ...

viac »

Multilaterálna diplomacia témou Diplomacie v praxi

29. novembra 2016 navštívila Ekonomickú univerzitu v Bratislave J. E. pani Oľga ALGAYEROVÁ, veľvyslankyňa Slovenskej republiky pri medzinárodných organizáciách vo Viedni. Veľvyslankyni Algayerovej, ktorá vyštudovala zahraničný obchod na Obchodnej fakulte, odovzdal dekan Obchodnej fakulty pán ...

viac »

Športovci EU v Bratislave na svetovom univerzitnom turnaji „EURO ROMA 2016“

Športovci Ekonomickej univerzity v Bratislave sa v Ríme v dňoch 16. - 20.11. 2016 zúčastnili 2. SVETOVÉHO UNIVERZITNÉHO TURNAJA „EURO ROMA 2016“.

viac »