Univerzitné udalosti

Študenti z rôznych kútov sveta prichádzajú študovať na Ekonomickú univerzitu v Bratislave

Študenti z 23 krajín absolvujú v Bratislave letný semester, najviac ich priletelo zo Španielska a Francúzska.

viac »

Ekonomická univerzita v Bratislave opäť po roku pripravila Informačný deň pre uchádzačov o štúdium na univerzite

Ekonomická univerzita v Bratislave privítala 9. a 10. februára v priestoroch univerzity (9. februára v priestoroch PHF v Michalovciach a 10. februára v priestoroch EU v Bratislave a PHF v Košiciach) záujemcov o štúdium, prevažne maturantov. Počas informačného ...

viac »

Vedenie EU v Bratislave diskutovalo so zástupcami slovenských stredných škôl

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave inicioval pri príležitosti Informačného dňa na EU v Bratislave dňa 10. februára 2017 stretnutie so zástupcami stredných škôl na Slovensku. Stretnutia sa za vedenie EU v Bratislave zúčastnil rektor EU v Bratislave Ferdinand Daňo, ...

viac »

Podpis memoranda o spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Dňa 9. 2. 2017 podpísali podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pelegrini, rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo, rektor Univerzity Komenského v Bratislave Karol Mičieta a rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Robert Redhammer ...

viac »

Nová predajňa študijnej literatúry

8. februára 2017 bola na Ekonomickej univerzite v Bratislave otvorená nová predajňa ekonomickej a právnickej literatúry. Predajňa, vytvorená v rámci spoločného projektu s Vydavateľstvom Wolters Kluwer, je študentom k dispozícii v priestoroch objektu Výučba 1 (budova NHF a OF).

viac »

Ekonomická univerzita v Bratislave organizuje pre verejnosť akreditovaný vzdelávací program „Sprievodca v cestovnom ruchu“.

Ekonomická univerzita v Bratislave organizuje pre verejnosť akreditovaný vzdelávací program „Sprievodca v cestovnom ruchu“. Akreditácia Ministerstva školstva SR: POA: 3232/2016/17/1

viac »

Znalecký ústav EU v Bratislave otvoril 25. januára 2017 špecializované vzdelávanie pre znalcov Ekonómia, manažment a ohodnocovanie majetku

Cieľom štúdia je poskytnúť odborné, metodické i legislatívne poznatky, ktoré sú potrebné pre výkon činnosti znalcov v odbore Ekonómia a manažment.

viac »

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave otvorila dňa 19. januára 2017 vzdelávací program pod názvom „TOP manažment samosprávy“.

Program určený manažérom miestnej samosprávy - primátorom miest, ich zástupcom, prednostom mestských úradov a starostom obcí je zameraný na získanie nových poznatkov a zručností s dôrazom na hospodárne využívanie finančných prostriedkov, efektívnu komunikáciu ...

viac »

Podujatia v období predsedníctva Slovenska v Rade EÚ na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Tzv. Bratislavská deklarácia na podporu začínajúcich výskumných pracovníkov symbolizuje prínos predsedníctva Slovenska v Rade EÚ (1.7.2016 – 31.12.2016), ktoré sa aktuálne zavŕšilo a počas trvania ktorého Ekonomická univerzita v Bratislave pripravila spektrum zaujímavých aktivít.

viac »

Winter session ESC Rennes na EU v Bratislave

V pondelok 9. januára 2017 otvoril Boris Mattoš, prorektor pre medzinárodné vzťahy EU v Bratislave, tzv. Winter session, ktorú organizuje ESC RENNES, School of Business v spolupráci s FPM EU v Bratislave. Program je určený pre študentov II. stupňa, ktorí počas dvoch intenzívnych ...

viac »