Univerzitné udalosti

35. ročník Pohára rektora 2012

Štyri dni trvajúce športové zápolenia študentov EU v Bratislave skončili vo štvrtok 22. marca 2012 v telocvični na Horskom parku slávnostným odovzdávaním pohárov víťazom jednotlivých športových kategórií. Rektor EU v Bratislave Rudolf Sivák odovzdal pohár za celkové víťazstvo v 35. ročníku Pohára rektora športovcom z Fakulty hospodárskej informatiky.. Víťazom srdečne gratulujeme!

viac »

Týždeň vedy a techniky na Slovensku

Pozývame Vás na podujatia, ktoré sa uskutočnia v rámci "Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2011" na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Viac informácií o plánovaných podujatiach nájdete na webstránke www.tyzdenvedy.sk

viac »

Konferencia Finančná gramotnosť ako súčasť ekonomického vzdelávania

Dňa 03. 10. 2011 sa uskutočnila na Katedre pedagogiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave medzinárodná vedecká konferencia „Finančná gramotnosť ako súčasť ekonomického vzdelávania“, pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. a dekana Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, prof. Ing. Jána Lisého, PhD.

viac »