Univerzitné udalosti

Kurz Sprievodca v cestovnom ruchu

Ekonomická univerzita v Bratislave organizuje pre verejnosť akreditovaný vzdelávací program „Sprievodca v cestovnom ruchu“

viac »

SYMPÓZIUM BraNetix 2013

Medzinárodný kolektív vedeckého výboru BraNetix 2013, zastúpený na EU v Bratislave Ing. Mgr. Gabrielou Dubcovou, PhD., prodekankou pre zahraničné vzťahy FPM, pozýva učiteľov a doktorandov EU v Bratislave na švajčiarsko – slovenské sympózium BraNetix 2013 - „ETHICS IN BUSINESS AND FINANCES IN THE SWISS CONFEDERATION AND IN SLOVAKIA“ (http://www.unine.ch/branetix2013), ktoré sa bude ...

viac »

Bál študentov EU v Bratislave

Milí študenti, absolventi a priaznivci Ekonomickej univerzity v Bratislave, ani tento rok sme si nenechali ujsť príležitosť a pripravili sme pre Vás najprestížnejšiu spoločenskú udalosť pre študentov, absolventov a priaznivcov Ekonomickej univerzity v Bratislave.

viac »

Vyjadrite sa cez AIS ku kvalite výučby

Vážení študenti, využite možnosť zapojiť sa do hodnotenia predmetov a učiteľov prostredníctvom anonymnej ankety a prispejte svojimi podnetmi a pripomienkami k zvýšeniu kvality výučby na Ekonomickej univerzite v Bratislave

viac »

Jedinečná možnosť získať dvojitý diplom Ekonomickej univerzity v Bratislave a Nottingham Trent University, Anglicko

EU v Bratislave a Nottingham Trent University (NTU), Anglicko Vám umožnia získať dvojitý diplom v bakalárskom študijnom programe BA (Hons) International Business Administration, BA (Hons) Marketing Management, alebo BA (Hons) Business Finance. Absolvovaním jedného roku štúdia na NTU vo vybranom študijnom programe získate dva diplomy o absolvovaní bakalárskeho štúdia - diplom EU v ...

viac »

Ekonomická univerzita udelila čestný titul Dr. h. c. Ángelovi Gurríovi, generálnemu tajomníkovi OECD

Ekonomická univerzita v Bratislave udelila titul Doctor Honoris Causa generálnemu tajomníkovi Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) Ángelovi Gurríovi. Čestný titul si prevzal vo štvrtok 6. decembra 2012 v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave z rúk rektora univerzity Rudolfa Siváka počas slávnostného zasadania Vedeckej rady Ekonomickej univerzity.

viac »

EU v Bratislave odštartovala spoluprácu s OECD

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Rudolf Sivák a generálny tajomník OECD Angel Gurría podpísali 26. júna 2012 memorandum o porozumení. Rámcová dohoda umožní pobyt doktorandských študentov v sídle OECD v Paríži, kde budú môcť získať cenné skúsenosti v oblasti medzinárodnej ekonomickej spolupráce a zapojiť sa pod priamym vedením expertov OECD do každodennej analytickej práce tejto renomovanej organizácie

viac »

Ekonomika Čile. Finančná kríza a skúsenosti krajín Latinskej Ameriky

Pozývame vás na prednášku veľvyslanca Čilskej republiky J.E. Alfredo Alejandro Labbé Villa

viac »

Cudzie jazyky v premenách času III

Pozývame Vás na medzinárodnú vedeckú konferenciu Cudzie jazyky v premenách času III organizovanú Fakultou aplikovaných jazykov, ktorá sa uskutoční pod záštitou rektora Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. dňa 23.11.2012 na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

viac »

Konferencia "Európske riešenia hospodárskej krízy"

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Ekonomická univerzita v Bratislave a Inštitút hospodárskej politiky si Vás dovoľujú pozvať na konferenciu „Európske riešenia hospodárskej krízy“, ktorá sa uskutoční v Bratislave, dňa 15. a 16. novembra 2012 v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1. Pre verejnosť vstup voľný.

viac »