Univerzitné udalosti

III. vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov "Zjednotení v rozmanitosti"

Fakulta aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave Vás pozývajú na III. vedeckú konferenciu doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov " Zjednotení v rozmanitosti", ktorá sa bude konať 17. septembra 2012 pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. Miesto konania Výučba 2 miestnosť D.206. Viac info

viac »

Beseda AZTÉCKY A MAYSKÝ KALENDÁR

Centrum iberských a latinskoamerických štúdií Ekonomickej univerzity v Bratislave spolu s Občianskym združením Priatelia Mexika Vás pozývajú v rámci cyklu “Svet náš spoločný domov” na besedu na tému Aztécky a mayský kalendár.

viac »

Mladá veda AIESA 2012

Ekonomická univerzita v Bratislave a Fakulta hospodárskej informatiky Vás pozývajú na VIII. medzinárodnú vedeckú konferenciu doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov "Mladá veda AIESA 2012 - Participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach"

viac »

Prihlasovanie na predmety CNAS - špecializácia a prax

Hľadáte špecializáciu na oblastné štúdie, viac inovatívneho vzdelávania, či praktické kurzy učené samotnými firmami? Chcete sa odlíšiť od šedého priemeru a získať už počas štúdia viac?

viac »

Akreditovaný vzdelávací program "Sprievodca v cestovnom ruchu"

Ekonomická univerzita v Bratislave organizuje pre verejnosť akreditovaný vzdelávací program „Sprievodca v cestovnom ruchu“. Akreditácia Ministerstva školstva SR: 3232/2011/25/1 Tento program je určený hlavne pre záujemcov, ktorí chcú pracovať v pozícii tourist guide - sprievodca v lokalite, tour manager - vedúci zájazdu, representative – delegát v stredisku cestovného ruchu, resp. delegát cestovnej kancelárie.

viac »

Kongres CIRIEC

Na Ekonomickej univerzite v Bratislave sa dňa 12. septembra 2012 ako predkongresová aktivita uskutoční workshop zameraný na fungovanie verejného sektora v SR a rozvoj spolupráce s národnými pobočkami CIRIEC na EU v Bratislave.

viac »

Medzinárodná súťaž Intesa Sanpaolo Customer Satisfaction University Award

Študenti EU v Bratislave obsadili prvé miesta v medzinárodnej súťaži Intesa Sanpaolo Customer Satisfaction University Award.

viac »

Q-PROFES konferencia spojená s workshopom

Kvalita sa stala integrálnou súčasťou riadenia podnikateľských subjektov, ako aj neziskových a príspevkových organizácií a organizácií verejnej správy. Dnes už nepostačuje ovládanie teoretických vedomostí, požiadavky praxe sú čoraz praktickejšie orientované. Rozsah požiadaviek finálneho zákazníka formuje aj profiláciu organizácií a pracovníkov zastrešujúcich oblasť riadenia kvality.

viac »

Kvalita Erasmus Mobility 2012

Dňa 17. mája 2012, na slávnostnej konferencii „25 rokov programu Erasmus v Európe a 15 rokov programu na Slovensku“ organizovanej Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) za účasti predstaviteľov MŠVVaŠ SR a slovenských vysokých škôl Ekonomickej univerzite v Bratislave bolo udelené ocenenie – značka „Kvalita Erasmus Mobility 2012“.

viac »

Získajte praktické zručnosti pri príprave Vašich vedeckých článkov

Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta EU v Bratislave a Katedra ekonomickej teórie NHF EU v Bratislave pozývajú všetkých vedeckých pracovníkov a doktorandov EU v Bratislave na súbor prednášok prof. Alexandra Mineu z University of Auvergne (Clermont-Ferrand, Francúzsko) na tému "Metodológia výskumu - Research Methods".

viac »