Univerzitné udalosti

Ekonomická univerzita má svojich prvých detských absolventov

Prvý ročník Detskej ekonomickej univerzity vyvrcholil slávnostnou promóciou, jej úspešní absolventi si prevzali diplomy z rúk Rudolfa Siváka, rektora EU v Bratislave. A už teraz viacerí vážne uvažujú, že Ekonomická univerzita bude ich prvou voľbou pri budúcom výbere vysokej školy.

viac »

Nový predseda Rady ZO OZ PŠaV

Oznamujeme členom ZO OZ PŠaV na EU v Bratislave a zamestnancom EU v Bratislave, že dňa 19.6.2013 na mimoriadnej konferencii Odborových organizácií na Ekonomickej univerzite v Bratislave bol do funkcie predsedu Rady ZO OZ PŠaV na EU v Bratislave zvolený Ing Peter Šinský.

viac »

Ocenenie spolupráce medzi SAV a EU v Bratislave

Predseda SAV prof. RNDr. Jaromír Pastorek DrSc. odovzdal EU v Bratislave medailu pri príležitosti 60. výročia založenia SAV ako ocenenie spolupráce medzi obidvomi inštitúciami. Medailu prevzal rektor EU v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. dňa 18.6.2013 v rámci osláv uvedeného výročia. Celkovo bolo pamätnou medailou ocenených sedem univerzít zo SR.

viac »

Bratislavské právnické fórum 2013

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave pozývajú všetkých záujemcov na prvý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Bratislavské právnické fórum 2013“, ktorá sa uskutoční 10. a 11. októbra 2013 pod záštitou predsedu vlády SR Roberta Fica.

viac »

Ekonomická Teória a Ekonomická Realita - ETER 2013

Katedra ekonomickej teórie v spolupráci s Národnou bankou Slovenska Vás pozýva na  Konferenciu Ekonomická Teória a Ekonomická Realita - ETER 2013, ktorá sa uskutoční pri príležitosti šesťdesiateho výročia NHF 8. novembra 2013.

viac »

Noví študentskí partneri spoločnosti Microsoft na FHI EU 

Novými študentskými partnermi spoločnosti Microsoft sa v júni roku 2013 na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave stali Martina Madurová a Jakub Šulek, obaja aktuálne študenti 2. ročníka denného prvostupňového štúdia v študijnom odbore Hospodárska informatika.

viac »

Cudzie jazyky v premenách času IV

Fakulta aplikovaných jazykov, EU v Bratislave si Vás dovoľuje srdečne pozvať na  vedeckú konferenciu "Cudzie jazyky v premenách času IV", ktorá sa bude konať 24. − 25. 10. 2013 na Fakulte aplikovaných jazykov EU v Bratislave.

viac »

Prezident Poľskej republiky udelil štátne vyznamenanie rektorovi EU v Bratislave

Prezident Poľskej republiky pán Bronislav Komorowski vyznamenal „Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej“ Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD., rektora EU v Bratislave za rozvoj spolupráce medzi Poľskom a SR v oblasti vysokoškolského vzdelávania a výskumu. Uvedené vyznamenanie bolo rektorovi odovzdané dňa 28.5.2013 na Ekonomickej univerzite v Krakove v rámci univerzitných dní.

viac »

Príčiny a východiská zo súčasnej situácie európskej ekonomiky

Dovoľujeme si Vás pozvať na prednášku ekonóma Willema Buitera, Global Chief Economist Citi, ktorá sa uskutoční dňa 6. júna 2013 od 15.00 hod. v aule Ekonomickej univerzity v Bratislave

viac »

Odštartoval 3. ročník Letnej školy Global Consulting Program

Na EU v Bratislave odštartoval v piatok, 24. mája 2013, tretí ročník Letnej školy Global Consulting Program. 10 študentov z Ohio University, 10 študentov z University of Wisconsin-La Crosse, 5 študentov z University of Botswana a 20 študentov z EU v Bratislave bude počas dvoch týždňov riešiť reálne projekty pre úspešné slovenské a medzinárodné firmy. Zadaný ...

viac »