Univerzitné udalosti

Dvojitý diplom zo Štrasburgu aj Bangkoku

Ekonomická univerzita v Bratislave v septembri pri zápise ponúkne študentom možnosť prihlásiť sa na štúdium, ktoré im umožní získať dvojitý diplom z ekonomických univerzít v Štrasburgu a v thajskom Bangkoku.

viac »

Odborné minimum pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

Znalecký ústav Ekonomická univerzita v Bratislave pri BBS EUBA otvára kurz Odborné minimum pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov. Cieľom tohto kurzu je poskytnúť základné legislatívne a metodické poznatky v zmysle zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré sú potrebné pre výkon činnosti znalcov, prekladateľov a tlmočníkov.

viac »

7. medzinárodný vedecký seminár znalcov

Znalecký ústav Ekonomická univerzita v Bratislave pri BBS EU v Bratislave a Ústav súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline organizujú medzinárodný vedecký seminár "Aktuálne problémy znalca - ekonóma v  procese znaleckého dokazovania pred súdmi a  inými orgánmi verejnej moci"

viac »

Univerzita tretieho veku

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave otvorí po prvýkrát v akademickom roku 2013/2014 svoje brány záujemcom o  novú vzdelávaciu aktivitu Univerzitu tretieho veku Ekonomickej univerzity v Bratislave v októbri 2013. Záujemcov pozývame na Deň otvorených dverí , ktorý sa uskutoční dňa 11. 9.2013 o 15.00 hod. v priestoroch Bratislavskej Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave.

viac »

Ekonomická univerzita má svojich prvých detských absolventov

Prvý ročník Detskej ekonomickej univerzity vyvrcholil slávnostnou promóciou, jej úspešní absolventi si prevzali diplomy z rúk Rudolfa Siváka, rektora EU v Bratislave. A už teraz viacerí vážne uvažujú, že Ekonomická univerzita bude ich prvou voľbou pri budúcom výbere vysokej školy.

viac »

Nový predseda Rady ZO OZ PŠaV

Oznamujeme členom ZO OZ PŠaV na EU v Bratislave a zamestnancom EU v Bratislave, že dňa 19.6.2013 na mimoriadnej konferencii Odborových organizácií na Ekonomickej univerzite v Bratislave bol do funkcie predsedu Rady ZO OZ PŠaV na EU v Bratislave zvolený Ing Peter Šinský.

viac »

Ocenenie spolupráce medzi SAV a EU v Bratislave

Predseda SAV prof. RNDr. Jaromír Pastorek DrSc. odovzdal EU v Bratislave medailu pri príležitosti 60. výročia založenia SAV ako ocenenie spolupráce medzi obidvomi inštitúciami. Medailu prevzal rektor EU v Bratislave Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. dňa 18.6.2013 v rámci osláv uvedeného výročia. Celkovo bolo pamätnou medailou ocenených sedem univerzít zo SR.

viac »

Bratislavské právnické fórum 2013

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave a Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave pozývajú všetkých záujemcov na prvý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Bratislavské právnické fórum 2013“, ktorá sa uskutoční 10. a 11. októbra 2013 pod záštitou predsedu vlády SR Roberta Fica.

viac »

Ekonomická Teória a Ekonomická Realita - ETER 2013

Katedra ekonomickej teórie v spolupráci s Národnou bankou Slovenska Vás pozýva na  Konferenciu Ekonomická Teória a Ekonomická Realita - ETER 2013, ktorá sa uskutoční pri príležitosti šesťdesiateho výročia NHF 8. novembra 2013.

viac »

Noví študentskí partneri spoločnosti Microsoft na FHI EU 

Novými študentskými partnermi spoločnosti Microsoft sa v júni roku 2013 na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave stali Martina Madurová a Jakub Šulek, obaja aktuálne študenti 2. ročníka denného prvostupňového štúdia v študijnom odbore Hospodárska informatika.

viac »