Univerzitné udalosti

Výsledky prijímacích skúšok a prijímacieho konania

Výsledky prijímacích skúšok a prijímacieho konania na akademický rok 2017/2018.

viac »

Podpis zmluvy o dvojitom diplome s Ningbo University, Čína

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave Ferdinand Daňo podpísal 9. júna 2017 pri príležitosti 4. ročníka China - CEEC Educational Cooperation Conference, ktorá sa koná v čínskom Ningbo, dohodu o výmene študentov medzi EU v Bratislave a Ningbo University v Číne, ako ...

viac »

Prvý Strom kariéry zasadilo 9 absolventov odboru aktuárstvo z Fakulty hospodárskej informatiky

Myšlienku zdravšej a krajšej univerzity 8. júna 2017 podporili absolventi odboru aktuárstvo z Fakulty hospodárskej informatiky. Sú prví, ktorí využili možnosť zasadiť si vlastný Strom kariéry v areáli Ekonomickej univerzity v Bratislave.

viac »

12 absolventiek Univerzity tretieho veku

Univerzitu tretieho veku (UTV) úspešne ukončilo 12 absolventov, vlastne absolventiek, 2 študijných odborov – Medzinárodný cestovný ruch a klient a Marketing a obchod ako ich nepoznáte. Štúdium na Univerzite tretieho veku, ktoré je dvojročné, organizuje Bratislavská Business School EU v Bratislave od roku 2013.

viac »

Študenti Obchodnej fakulty EU v Bratislave na expedícii Jamas 2017

Študenti Obchodnej fakulty EU v Bratislave, ktorí študujú v odbore cestovný ruch mali možnosť zúčastniť sa expedície Jamas 2017, ktorú zorganizovala cestovná kancelária Hydrotour.

viac »

Udelenie Ceny Imricha Karvaša za najlepšiu diplomovú a dizertačnú prácu

Na zasadnutí Vedeckej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave dňa 5.6.2017 rektor EU v Bratislave prof. Daňo odovzdal Cenu prof. Imricha Karvaša za najlepšiu doktorandskú dizertačnú prácu a najlepšiu diplomovú prácu obhájenú v akademickom roku 2015/2016.

viac »

Nové profesorky emerita Ekonomickej univerzity v Bratislave

Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Daňo odovzdal na zasadnutí Vedeckej rady Ekonomickej univerzity v Bratislave v pondelok 5.6.2017 diplomy o udelení čestného titulu „profesor emeritus“.

viac »

Územná samospráva získala ďalších absolventov vzdelávacieho programu „TOP manažment samosprávy“

Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave v rámci cyklu vzdelávania manažmentu samospráv pod gestorstvom prof. Ing. Eleny Žárskej, CSc., zorganizovala dňa 2.6.2017 záverečné sústredenie programu „TOP manažment samosprávy“.

viac »

Slávia Ekonomická univerzita obhájila double

Rektor EU v Bratislave prof. Ferdinand Daňo prijal 1. júna 2017 volejbalistky Slávie EU Bratislava, ktoré v sezóne 2016/2017 obhájili double – majsterky SR (17. majstrovský titul) a víťaz v Slovenskom pohári (13. víťazstvo).

viac »

Stretnutie s odborníkmi z praxe

30. mája 2017 sa uskutočnilo stretnutie študentov Obchodnej fakulty EU v Bratislave s vedením CK HYDROTOUR.

viac »