Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Medzinárodná vedecká konferencia Inovačný proces v e-learningu, X. ročník

Dátum: 27.4.2017
Čas: 10.00 hod.

Miesto: konferenčná miestnosť
Organizátor: KAI FHI
Kontaktná osoba: RNDr. Eva Rakovská, PhD., Ing. Miroslav Kršjak, PhD.
Hostia: pedagógovia, študenti, zahraniční hostia, doktorandi, odborníci z praxe

Medzinárodná vedecká konferencia

viac »

IX Medzinárodná vedecká konferencia Elektronická Kazaň

Dátum: 25.4.2017 - 26.4.2017

Miesto: Kazaň RF
Organizátor: ISGZ Kazaň, EU v Bratislave, KAI
Kontaktná osoba: Dr.Ing. Kultan Jaroslav, PhD

Medzinárodná vedecká konferencia

viac »