Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Zaisťovanie finančných operácií Eximbankou

Dátum: 8.12.2016
Čas: 11.00 hod.

Miesto: D 115
Organizátor: KMO OF
Kontaktná osoba: doc. Ružeková
Hostia: študenti 1 a 2 r. II stupeň (Ing. Lukáš Harvánek Ministerstvo hospodárstva SR)

workshop

Medzinárodný vedecký seminár "Nové trendy v ekonometrii a operačnom výskume"

Dátum: 7.12.2016 - 9.12.2016

Miesto: KEKO FIS VŠE Praha
Organizátor: KEKO FIS VŠE Praha a KOVE FHI EU Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Brian Konig, PhD., 02/67295820, brian.konig@euba.sk
Hostia: učitelia a doktorandi z KEKO FIS VŠE Praha a KOVE FHI EU Bratislava, účastníci z ostatných univerzít

Medzinárodný vedecký seminár