Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Medzinárodný vedecký seminár: Ako funguje zodpovedný solidárny podnik v praxi?

Dátum: 7.12.2016
Čas: 7:30

Miesto: Prednášková miestnosť C1.06 (Budova Rektorátu)
Organizátor: Fórum pre rozvoj etiky v ekonomike v spolupráci s tímom medzinárodného projektu “Social & Solidarity Economy as Development Approach for Sustainability in EYD 2015” (EuropeAid/134863/C/ACT/MULTI, Grant Contract:DCI-NSAED/2014/352-248)
Kontaktná osoba: doc. Ing. Mgr. Gabriela Dubcová, PhD.
Hostia: Partneri zo Slovenského centra pre komunikáciu a rozvoj

Medzinárodný vedecký seminár je zameraný na prezentáciu a diskusiu o výsledkoch v SR a členských krajinách projektu. Špeciálne sa spíkri budú venovať príkladom dobrej praxe.

viac »

Moodle I. seminár o možnostiach využívania LMS na EU

Dátum: 7.12.2016
Čas: 14.00 hod.

Miesto: A 8.15 alebo A 8.12
Organizátor: KAI FHI
Kontaktná osoba: RNDr. Eva Rakovská,PhD., 02/67295860
Hostia: pedagógovia a doktorandi z celej EU, hostia z iných univerzít -ukážky ich práce s LMS

pedagogický seminár využitie IKT v pedagogickom procese

viac »

Medzinárodný vedecký seminár "Nové trendy v ekonometrii a operačnom výskume"

Dátum: 7.12.2016 - 9.12.2016

Miesto: KEKO FIS VŠE Praha
Organizátor: KEKO FIS VŠE Praha a KOVE FHI EU Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Brian Konig, PhD., 02/67295820, brian.konig@euba.sk
Hostia: učitelia a doktorandi z KEKO FIS VŠE Praha a KOVE FHI EU Bratislava, účastníci z ostatných univerzít

Medzinárodný vedecký seminár