Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Distribuované technológie v praxi - Yokogawa

Dátum: 1.12.2016
Čas: 10.00 hod.

Miesto: A 8.4 alebo A8.12
Organizátor: KAI FHI
Kontaktná osoba: Ing. Mgr. Peter Schmidt, PhD.
Hostia: pedagógovia, študenti

workshop - spolupráca FHI s praxou

viac »

Energeticka spolupráca USA a EÚ

Dátum: 1.12.2016
Čas: 11.00 hod.

Miesto: B1.08
Organizátor: KMO OF
Kontaktná osoba: doc. Ružeková
Hostia: študenti 1 a 2 r. II stupeň (Mrs. Linda Dohnan -Ministerstvo Energetiky USA)

workshop

viac »