Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Seminár o možnostiach využívania Moodle na Ekonomickej Univerzite, Moodle II.

Dátum: 30.3.2017
Čas: 13.00 hod. - 15.00 hod.

Miesto: PC učebňa A 8.12
Organizátor: KAI FHI
Kontaktná osoba: RNDr. Eva Rakovská, PhD.
Hostia: predagógovia, doktoranti, hostia z iných univerzít

Seminár pre zamestnancov EU, na ktorom sa oboznámia s Moodle na EU. Pokračovanie seminára, kde sa budeme venovať tématicky práci s Moodle podľa potrieb účastníkov seminára

« späť