Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Výsledky vedecko-výskumnej činnosti doktorandov

Dátum: 6.6.2017
Čas: 9.00 - 13.00

Miesto: A7.12
Organizátor: FHI KŠ
Kontaktná osoba: prof.Ing. Milan Terek, PhD.
Hostia: Pedagógovia, študenti a doktorandi študijných programov ŠME , Aktuárstvo a študijného odboru KME

Prezentácia výsledkov vedecko-výskumnej činnosti doktorandov študijného odboru   Kvantitatívne metódy v ekonómii

« späť