Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Odborné minimum pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

Dátum: 17.3.2017 - 27.3.2017
Čas: 9.00 - 16.30

Miesto: BBS
Organizátor: BBS
Kontaktná osoba: Ing. Ingrid Sieglová

Dátum: 17.3.2017 – 27.3.2017
Čas: 9:00 – 16:30 hod

Organizátor: Znalecký ústav Ekonomická univerzita v Bratislave pri Bratislavskej Business School EU v Bratislave 
Miesto: Dolnozemská cesta 1, Bratislava 
Kontaktná osoba: Ing. Ingrid Sieglová, znalectvo.bbs@euba.sk, 02/6729 5178, 0911 720 463


Prihláška – znalec  TU

Prihláška - tlmočník a prekladateľ TU

 « späť