Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Medzinárodný vedecký seminár: Ako funguje zodpovedný solidárny podnik v praxi?

Dátum: 7.12.2016
Čas: 7:30

Miesto: Prednášková miestnosť C1.06 (Budova Rektorátu)
Organizátor: Fórum pre rozvoj etiky v ekonomike v spolupráci s tímom medzinárodného projektu “Social & Solidarity Economy as Development Approach for Sustainability in EYD 2015” (EuropeAid/134863/C/ACT/MULTI, Grant Contract:DCI-NSAED/2014/352-248)
Kontaktná osoba: doc. Ing. Mgr. Gabriela Dubcová, PhD.
Hostia: Partneri zo Slovenského centra pre komunikáciu a rozvoj

Medzinárodný vedecký seminár je zameraný na prezentáciu a diskusiu o výsledkoch v SR a členských krajinách projektu. Špeciálne sa spíkri budú venovať príkladom dobrej praxe.

« späť