Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Moodle I. seminár o možnostiach využívania LMS na EU

Dátum: 7.12.2016
Čas: 14.00 hod.

Miesto: A 8.15 alebo A 8.12
Organizátor: KAI FHI
Kontaktná osoba: RNDr. Eva Rakovská,PhD., 02/67295860
Hostia: pedagógovia a doktorandi z celej EU, hostia z iných univerzít -ukážky ich práce s LMS

Seminár ako využívať všetky možnosti, ktoré poskytuje LMS Moodle. Prvý seminár pre učiteľov, ktorí pracujú alebo chcú pracovať s LMS na EU.

« späť