Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Medzinárodný vedecký seminár "Nové trendy v ekonometrii a operačnom výskume"

Dátum: 7.12.2016 - 9.12.2016

Miesto: KEKO FIS VŠE Praha
Organizátor: KEKO FIS VŠE Praha a KOVE FHI EU Bratislava
Kontaktná osoba: Ing. Brian Konig, PhD., 02/67295820, brian.konig@euba.sk
Hostia: učitelia a doktorandi z KEKO FIS VŠE Praha a KOVE FHI EU Bratislava, účastníci z ostatných univerzít


« späť