Ročný kalendár podujatí na Ekonomickej univerzite v Bratislave

Zaisťovanie finančných operácií Eximbankou

Dátum: 8.12.2016
Čas: 11.00 hod.

Miesto: D 115
Organizátor: KMO OF
Kontaktná osoba: doc. Ružeková
Hostia: študenti 1 a 2 r. II stupeň (Ing. Lukáš Harvánek Ministerstvo hospodárstva SR)


« späť